Technology

 
Loading...
Save Category as RSS Feed
Search results for "". Page 1 of 4, Results 1 to 10
Title Division/Subsidiary Location Job Level Sort descending Job Function
Reset
Trưởng nhóm Vận hành Máy chủ 1
Trưởng nhóm Vận hành Máy chủ 1 Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Team Leader Technology
Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Team Leader Technology
Giám đốc Quản lý Kiến trúc Công nghệ 1
Giám đốc Quản lý Kiến trúc Công nghệ 1 Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Manager Technology
Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Manager Technology
Giám đốc phát triển và vận hành ứng dụng giải pháp....
Giám đốc phát triển và vận hành ứng dụng giải pháp.... Information Technology Division TP. Ho Chi Minh, VN Manager Technology
Information Technology Division TP. Ho Chi Minh, VN Manager Technology
Giám đốc dự án cao cấp cấp - Chuyển đổi Kinh doanh Công nghệ 1
Giám đốc dự án cao cấp cấp - Chuyển đổi Kinh doanh Công nghệ 1 Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Manager Technology
Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Manager Technology
DevOps Engineer
DevOps Engineer Transformation Office TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Technology
Transformation Office TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Technology
Chuyên viên cao cấp Vận hành Máy chủ
Chuyên viên cao cấp Vận hành Máy chủ Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Technology
Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Technology
Chuyên viên cao cấp phát triển và Vận hành ứng dụng 3
Chuyên viên cao cấp phát triển và Vận hành ứng dụng 3 Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Technology
Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Technology
Tester - Technology Tribe
Tester - Technology Tribe Transformation Office TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Technology
Transformation Office TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Technology
Senior Enterprise Architect 2
Senior Enterprise Architect 2 Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Technology
Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Technology
Trưởng nhóm kiểm thử
Trưởng nhóm kiểm thử Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Technology
Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Technology