Fresh Graduate

 
Loading...
Save Category as RSS Feed
Search results for "". Page 1 of 3, Results 1 to 10
Title Division/Subsidiary Location Job Level Job Function
Reset
Chuyên viên thu nợ tín chấp - Phòng thu nợ trực tiếp Miền Bắc/Miền Nam
Chuyên viên thu nợ tín chấp - Phòng thu nợ trực tiếp Miền Bắc/Miền Nam Techcombank AMC TP. Ho Chi Minh, VN Fresh Graduate Retail Banking
Techcombank AMC TP. Ho Chi Minh, VN Fresh Graduate Retail Banking
CTV- Nhân viên Hành trình khách hàng và Quản trị
CTV- Nhân viên Hành trình khách hàng và Quản trị Business Banking Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Business Banking
Business Banking Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Business Banking
Chuyên viên tài trợ thương mại xuất khẩu
Chuyên viên tài trợ thương mại xuất khẩu Operation Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Operations
Operation Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Operations
Chuyên viên bán hàng trực tiếp
Chuyên viên bán hàng trực tiếp Customer Service & Financial Advisory Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Retail Banking
Customer Service & Financial Advisory Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Retail Banking
Giao dịch viên
Giao dịch viên Customer Service & Financial Advisory Division TP. Ho Chi Minh, VN Fresh Graduate Customer Services
Customer Service & Financial Advisory Division TP. Ho Chi Minh, VN Fresh Graduate Customer Services
Chuyên viên bán hàng trực tiếp (Auto Hub tại Chương Dương, Keangnam, Trường Chinh )
Chuyên viên bán hàng trực tiếp (Auto Hub tại Chương Dương, Keangnam, Trường Chinh ) Customer Service & Financial Advisory Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Retail Banking
Customer Service & Financial Advisory Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Retail Banking
Chuyên viên hỗ trợ quản lý quan hệ KH Ưu tiên (ARM)
Chuyên viên hỗ trợ quản lý quan hệ KH Ưu tiên (ARM) Customer Service & Financial Advisory Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Customer Services
Customer Service & Financial Advisory Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Customer Services
Vùng 5 - Chuyên viên điều phối giao dịch
Vùng 5 - Chuyên viên điều phối giao dịch Customer Service & Financial Advisory Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Customer Services
Customer Service & Financial Advisory Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Customer Services
Chuyên viên điều phối giao dịch (V3)
Chuyên viên điều phối giao dịch (V3) Customer Service & Financial Advisory Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Customer Services
Customer Service & Financial Advisory Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Customer Services
[Hà Nội] Chuyên viên Call center
[Hà Nội] Chuyên viên Call center Customer Service & Financial Advisory Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Customer Services
Customer Service & Financial Advisory Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Customer Services