Loading...
Share this Job
Apply now »
20-Apr-2021

WB Appraisal Senior Officer

Category:  Risk Management Division
Job Type: 
Facility:  Risk Management

Objective

Thực hiện các nhiệm vụ của Bộ phận thẩm định tín dụng cá nhân trên cơ sở am hiểu khách hàng theo phân khúc, đưa ra các giải pháp tài chính tối ưu giúp gia tăng trải nghiệm của khách hàng, cân bằng được lợi ích và rủi ro của Khách hàng và Ngân hàng, phù hợp với định hướng tín dụng của Ngân hàng

Key accountabilities (1)

1. Trách nhiệm chung:
- Đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ….
- Hiểu và cam kết thực hiện đúng các chính sách an ninh thông tin
- Chịu trách nhiệm về toàn bộ kết quả thẩm định và đo lường tín dụng đưa ra.
- Tham gia công tác văn hóa tổ chức tại cơ sở theo định hướng VHTC của Mảng/ Khối/Ngân hàng.
2. Trách nhiệm chuyên môn:
- Đo lường và đánh giá đầy đủ các chỉ số rủi ro tín dụng
- Đưa ra được giải pháp tài chính phù hợp với chân dung KH
- Đề xuất các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tín dụng
- Hiểu rõ từng phân khúc khách hàng, hướng tới trải nghiệm khách hàng và cân bằng rủi ro giữa lợi ích của ngân hàng và khách hàng.
- Tham gia góp ý trong việc xây dựng sản phẩm, qui trình, hướng dẫn liên quan đến tín dụng cá nhân
- Phát hiện và cảnh báo trong phạm vi thẩm định cá nhân về các hành vi tiềm ẩn rủi ro cho ngân hàng
- Tham gia tư vấn cho khách hàng/ đơn vị kinh doanh để đưa ra cấu trúc giải pháp tài chính phù hợp nhu cầu của khách hàng
- Tự học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn.
- Chủ động tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo nhóm/bộ phận/ Trung tâm/ngân hàng
3. Trách nhiệm khác:
- Các nhiệm vụ khác do Trưởng nhóm/ Giám đốc thẩm định TDCN

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Trưởng nhóm thẩm định tín dụng cá nhân
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Không có
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Internal relationship

FSR, QTRR, PFS, OnT, CA,

Key Relationships - External relationship

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương,…
(i)Tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực/ngành liên quan đến tài chính/ngân hàng
(ii) Tối thiểu 02 năm làm vị trí thẩm định /tái thẩm định các khoản vay tín dụng cá nhân
TOEIC tối thiểu 450 hoặc tương đương
Kiến thức chuyên môn:
- Am hiểu hệ thống TCB: Rlos, IDC, T24,….
- Am hiểu sản phẩm/dịch vụ tín dụng cá nhân:
- Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp: quy trình cấp tín dụng, định hướng tín dụng,...

Apply now »