Share this Job
Apply now »
05-Mar-2023

Senior Officer, Consulting services - Business Banking (40000980)

Category:  GLOBAL TRANSACTION SERVICES DIVISION
Job Type: 
Facility:  Business Banking

Key Accountabilities:

  • 70% -  triển khai mô hình Direct sales trên danh mục, chịu trách nhiệm hỗ trợ giám sát và thúc đẩy kinh doanh trực tiếp các sản phẩm GTS (bao gồm Tài trợ thương mại, Quản lý dòng tiền & Kinh doanh ngoại hối) cho nhóm khách hàng trong danh mục được giao (từ 30-50 khách hàng thuộc phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn Upper và MM), chịu trách nhiệm khai thác cơ hội kinh doanh, thiết kế và tư vấn giải pháp giao dịch hợp lý, đáp ứng nhu cầu và tăng giá trị cho nhóm khách hàng danh mục được giao
  • 10% - tối đa hóa hiệu quả các sản phẩm của GTS tại khu vực/Vùng quản lý theo chiến lược từng thời kỳ, Xác định và hỗ trợ thúc đẩy các chương trình kinh doanh liên quan đến sản phẩm GTS áp dụng cho các khách hàng trong phạm vi khu vực được giao
  • 10% huấn luyện, truyền đạt và triển khai cho lực lượng bán hàng tại Chi nhánh các hoạt động/sản phẩm liên quan đến nhóm sản phẩm GTS
  • 10% làm việc nhóm, phát triển bản thân, đóng góp cho sự thành công chung của nhóm/bộ phận trong việc đạt được mục tiêu hàng năm do ngân hàng giao

Qualification and Experiences

  • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm với vai trò RM/ Product sales hoặc các vị trí Tư vấn sản phẩm Tài trợ thương mại/Quản lý dòng tiền/Kinh doanh ngoại hối
  • Tốt nghiệp cử ngân Tài chính Ngân hàng/Quản trị kinh doanh/Ngoại thương
  • Am hiểu về hoạt động thanh toán & quản trị tài chính của Doanh nghiệp
  • Có khả năng tư vấn bán hàng tốt
  • Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng giao tiếp tiếng Anh tốt, có ngoại ngữ khác (Trung, Hàn, Nhật) là lợi điểm
  • Có tư duy phân tích dữ liệu tốt

Liên hệ: Ms Phương - 0969 154 339 - phuongnth22@techcombank.com.vn

Apply now »