Loading...
Share this Job
Apply now »
30-Apr-2021

Officer - Direct Sales

Category:  Retail Banking Group
Job Type: 
Facility:  Retail Banking

Objective

Bán các sản phẩm bán lẻ và phục vụ các dịch vụ liên quan cho khách hàng cá nhân để đạt được chỉ tiêu cá nhân đối với chi nhánh và các chỉ tiêu bán lẻ khác.

Key accountabilities (1)

1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Lập kế hoạch kinh doanh tương ứng với chỉ tiêu được nhận hàng tháng
3. Triển khai kế hoạch kinh doanh bằng việc tuân thủ thực hiện phễu bán hàng hàng ngày qua các kênh bán như: bán qua hình thức gọi điện thoại, bán trực tiếp,...
4. Gặp gỡ khách hàng và giới thiệu chào bán các sản phẩm của ngân hàng.
5. Tư vấn đầy đủ các tính năng sản phẩm, các khoản phí, lãi phải trả và hồ sơ phải cung cấp cho khách hàng.
6. Tiếp nhận/ xử lý và giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng sản phẩm của ngân hàng.
7. Thực hiện trả thẻ cho khách hàng (nếu có)
8. Thu thập các thông tin của khách hàng, thực hiện thẩm định khách hàng đúng quy định, quy trình của ngân hàng.
9. Xử lý hồ sơ và thông báo kết quả xử lý cho khách hàng đúng SLA quy định của từng sản phẩm.
10. Chăm sóc khách hàng trước trong và sau bán.
11. Phân tích cơ sở khách hàng, địa bàn được giao quản lý trên cơ sở đó thực hiện khai thác để bán các sản phẩm/ dịch vụ ngân hàng một cách hiệu quả nhất.
12. Quản lý danh mục khác hàng được giao
13. Báo cáo công việc triển khai cho bộ phận quản lý theo ngày.
14. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc đơn vị

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Trưởng nhóm bán hàng trực tiếp

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Không

Key Relationships - Internal relationship

Các CN/PGD, SSE, PFS, Khối Vận Hành

Key Relationships - External relationship

Khách hàng giao dịch với ngân hàng

Success Profile - Qualification and Experiences

Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương…
Kinh nghiệm chuyên môn về bán hàng, tiếp cận khách hàng.
Ngoại ngữ: Tiếng anh TOEIC 550 trở xuống hoặc các chứng chỉ khác tương đương (IELTS, TOEFL,..)
Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any)

Apply now »