Loading...
Share this Job
Apply now »
14-Sep-2021

Manager, Sales Portfolio Management

Category:  Business Banking Division
Job Type: 
Facility:  Business Banking

MỤC TIÊU:

Tổ chức thực hiện, quản lý và giám sát hoạt động cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng Doanh nghiệp vi mô MSME (CASA, FEB, TD, Chuyển tiền quốc tế, mua bán ngoại tệ,…) trong phạm vi nhân sự được phân công quản lý. Chịu trách nhiệm quản lý hiệu quả khai thác danh mục, hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ; nâng cao trải nghiệm và độ gắn kết của TCB với Khách hàng; kiểm soát tuân thủ và quản lý rủi ro vận hành, rủi ro tín dụng trong phạm vi công việc của nhóm quản lý. Là đầu mối thực hiện các hoạt động kiểm soát tuân thủ tại Hub/BBC theo phân công của Giám đốc Hub/BBC. Tư vấn cho PM/Giám đốc Hub/Giám đốc BBC các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng danh mục Khách hàng theo mục tiêu kế hoạch được giao   

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Am hiểu Khách hàng

 • Lập kế hoạch, tổ chức triển khai nhận diện, tiếp cận, khai thác và chăm sóc Khách hàng MSME: (i) Khách hàng tiềm năng, Khách hàng chiến lược, (ii) Nhóm Khách hàng, Chuỗi Khách hàng giá trị theo chiến lược, chính sách của TCB theo từng thời kỳ
 • Tổ chức, điều phối, phân công và quản lý nhóm triển khai tìm hiểu và thấu hiểu nhu cầu của Khách hàng MSME qua đa kênh: điện thoại/ email/ kênh online/ gặp trực tiếp, phỏng vấn, ghi nhận và đánh giá toàn diện nhu cầu, vướng mắc của Khách hàng
 • Quản lý danh mục Khách hàng MSME (về hiệu quả, chất lượng,…) của bộ phận và tư vấn cho PM/ Giám đốc Hub/ Giám đốc BBC để nâng cao chất lượng & hiệu quả khai thác danh mục

2. Sản phẩm và Giá

 • Luôn cập nhật các sản phẩm, dịch vụ, chương trình kinh doanh, chương trình ưu đãi, quy định, quy trình,… liên quan đến phân khúc MSME, truyền thông và tổ chức đào tạo nội bộ trong nhóm phụ trách đảm bảo am hiểu hệ thống sản phẩm của TCB
 • Phân loại nhu cầu, vướng mắc của Khách hàng MSME (ngắn hạn và dài hạn); đề ra các gói giải pháp tổng thể phù hợp, xây dựng kịch bản tư vấn hướng dẫn, đào tạo trong nhóm để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng
 • Tham gia triển khai, điều phối phân công CBNV phối hợp các chương trình giới thiệu – trải nghiệm – thử nghiệm sản phẩm mới, ưu đãi mới đến Khách hàng

.

​​​​​3. Bán hàng và dịch vụ

 • Xây dựng các kịch bản hành động, tư vấn – hướng dẫn PM và giải quyết các vướng mắc trong quá trình phục vụ Khách hàng
 • Kiểm soát tiến độ xử lý đảm bảo cam kết chất lượng (TAT, SLA) của TCB đối với Khách hàng
 • Tham gia cùng các thành viên trong nhóm tiếp nhận và giải quyết các thông tin tra soát, thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng (nếu cần)
 • Ghi nhận phản ánh của Khách hàng trong danh mục và đốc thúc theo dõi quá trình xử lý, phản ánh và cùng kết hợp với các đơn vị khác trong hệ thống TCB để giải quyết các vấn đề về sản phẩm, dịch vụ
 • Tư vấn cho PM/ Giám đốc Hub/ Giám đốc BBC các giải pháp nhằm nâng cao năng suất bán hàng, nâng cao chất lượng và hiệu quả danh mục theo kế hoạch được giao
 • Thực hiện kiểm soát thực tế Khách hàng tín dụng cùng PM, kiểm soát hồ sơ tín dụng, kiểm soát tờ trình thẩm định và các nội dung đề xuất cấp tín dụng cho Khách hàng
 • Đôn đốc, giám sát PM thực hiện kiểm soát sau và giám sát thu hồi nợ theo quy định, quy trình của TCB

..

4. Quản lý rủi ro

 • Giám sát và kiểm tra việc tuân thủ các quy định, quy trình của nhóm
 • Thực hiện phê duyệt, ký đại diện ngân hàng theo các ủy quyền được ban hành từng thời kỳ của TCB cho chức danh Giám đốc MSME và các chức danh kiêm nhiệm khác
 • Kiểm tra các giấy tờ văn bản theo quy định của TCB trước khi chuyển cho Khách hàng bên ngoài
 • Nhận diện rủi ro của đơn vị trong quá trình tiếp cận, vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan khi phục vụ Khách hàng, đề xuất các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro
 • Là đầu mối thực hiện các hoạt động kiểm soát tuân thủ tại BBC/ Hub theo phân công của Giám đốc BBC/Hub

 

5. Vận hành

 • Tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn, quy định, quy trình của TCB và pháp luật
 • Thực hiện tổ chức kiểm soát, kiểm tra chéo hồ sơ, Khách hàng trong nhóm
 • Quản lý các hoạt động tuân thủ vận hành của Nhóm
 • Lập báo cáo định kỳ theo quy định hoặc báo cáo phát sinh theo yêu cầu của cấp quản lý

6. Tổ chức & nhân sự

 • Xây dựng môi trường làm việc tích cực, linh hoạt, tạo sự cạnh tranh lành mạnh cho tất cả các thành viên. Chủ động khuyến khích CBNV hoàn thành công việc và có cơ chế khen thưởng/phạt xứng đáng.
 • Lập kế hoạch đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho nhân viên. Xây dựng kế hoạch đào tạo và định hướng phát triển sự nghiệp cho nhân viên, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
 • Phát triển bản thân nhằm thực thi tốt vai trò nhiệm vụ và thích ứng với sự thay đổi có liên quan đến công việc.
 • Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận liên quan, hướng đến mục tiêu chung của đơn vị và ngân hàng.   

 

..

7. Quản lý hiệu quả

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho bộ phận, phân bổ và điều phối hợp lý giữa các thành viên, quản lý và giám sát thời gian làm việc – hiệu quả làm việc và năng suất của từng thành viên, đảm bảo hoàn thành KPI của bộ phận
 • Theo dõi kết quả hoàn thành công việc; nhận diện các khó khăn, vướng mắc của CBNV trong bộ phận, tư vấn giải pháp, tham gia khắc phục để nâng cao hiệu quả công việc
 • Tư vấn cho PM/ Giám đốc BBC/ Giám Hub các điểm cần cải thiện trong công tác kinh doanh, các hạn chế cần khắc phục trong danh mục bộ phân quản lý
 • Lập báo cáo phát sinh theo yêu cầu của cấp quản lý

8. Các công việc khác: Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cán bộ quản lý

YÊU CẦU:

 • Bằng cấp: Trình độ đại học. Ưu tiên chuyên ngành Ngoại thương/Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng.
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 02-03 năm kinh nghiệm kinh doanh mảng Khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng/kinh nghiệm quản lý Telesale,...
 • Ưu tiên: Ngoại ngữ tối thiểu TOEIC 550 hoặc tương đương.

Liên hệ: Ms. Phương - 0969 154 339 - phuongnth22@techcombank.com.vn

Apply now »