Loading...
Share this Job
Apply now »
21-Jul-2021

Manager, Credit Operations

Category:  Whole Sales Banking Division
Job Type: 
Facility:  Corporate Banking

Objective

Phê duyệt các giao dịch tín dụng trong phạm vi được phân quyền
Điều phối, Kiểm soát các giao dịch tín dụng và quản lý sau giải ngân/sử dụng hạn mức đối với các Khách hàng Doanh nghiệp, đảm bảo các điều khoản, cam kết giữa Khách hàng và Techcombank được thực thi một cách an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp và đúng quy định của Techcombank và của pháp luật.

Key accountabilities (1)

1. Điều phối xử lý các giao dịch tín dụng
- Phân công và điều phối công việc của CBNV đảm bảo công việc được hoàn thành theo SLA
- Đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn các cán bộ trong Phòng vận hành tín dụng giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình xử lý các giao dịch tín dụng phát sinh cho Khách hàng.
- Thực hiện kiểm soát các hợp đồng, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc cấp tín dụng cho Khách hàng của các Chuyên viên trước khi trình lên cấp lãnh đạo có thẩm quyền.
2. Phê duyệt giao dịch
- Thực hiện phê duyệt các giao dịch tín dụng trong phạm vi được phân quyền .
3. Kiểm soát giao dịch tín dụng và hồ sơ lưu trữ
- Kiểm soát các văn bản, tờ trình liên quan đến các giao dịch tín dụng phát sinh trước khi trình lên cấp có thẩm quyền; đảm bảo tính phù hợp và tuân thủ điều kiện tín dụng và các quy định hiện hành của Techcombank.
- Ký các văn bản, hồ sơ liên quan đến các giao dịch tín dụng theo ủy quyền
- Đôn đốc việc bổ sung hồ sơ sau giao dịch tín dụng. Tổ chức công tác lưu trữ, cập nhật hồ sơ theo quy định của Techcombank.
- Phối hợp với bộ phận Chính sách, Quản trị danh mục tín dụng, Quản trị rủi ro… để điều chỉnh, bổ sung các quy trình, văn bản liên quan đến nghiệp vụ thực hiện và công tác kiểm soát sau vay; đảm bảo tuân theo quy định và hạn chế tối đa rủi ro cho Techcombank.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát sau.
- Đầu mối cung cấp hồ sơ, thông tin khách hàng được giao xử lý cho các đoàn thanh tra, kiểm tra.
4. Báo cáo nội bộ
- Trực tiếp kiểm soát các báo cáo hoạt động của nội bộ Phòng vận hành tín dụng; là đầu mối tập hợp và cung cấp các thông tin báo cáo có liên quan đến nghiệp vụ của Phòng/Trung tâm cho Giám đốc Trung Tâm Phân tích và vận hành tín dụng.
5. Kiểm soát chung các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng vận hành tín dụng
6. Quản lý mục tiêu chung của Phòng và CBNV
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV
- Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong Phòng
- Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ nhân sự cho Phòng
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản, định chế liên quan
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả cho CBNV
7. Xây dựng nền tảng và các công việc khác theo phân công của Giám đốc Trung tâm / Giám đốc khối giao

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc kiểm soát tín dụng

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: CBNV thuộc bộ phận Vận hành tín dụng

Key Relationships - Internal relationship

Các Khối (Khối BB, PFS, SnD, IB, Markets, Risk, OnT, Legal và Compliance, HR, Marketing and Finance) và các đơn vị trong Khối WB.

Key Relationships - External relationship

Khách hàng, cơ quan công chứng, bảo hiểm,..và các đơn vị đối tác bên ngoài nhằm hỗ trợ và phát triển công việc của đơn vị và Khối WB

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, kinh doanh.
Kiến thức chuyên môn:
- Am hiểu hệ thống TCB
- Am hiểu sản phẩm/ dịch vụ của đơn vị
- Am hiểu quy trình/tác nghiệp trong đơn vị
Kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực kinh doanh DN
/tài chính/ngân hàng (ưu tiên)
Trình độ tiếng Anh cấp độ 3 (TOEIC 650 hoặc các chứng chỉ khác có giá trị tương đương)

Apply now »