Loading...
Share this Job
Apply now »
09-Jun-2021

CTV Quản lý đào tạo

Category:  Human Resources Management Division
Job Type: 
Facility:  Human Resource

MỤC TIÊU:

 

 

Tổ chức, điều phối, hỗ trợ và quản lý đào tạo trên lớp/ đào tạo trực tuyến

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 

1. Điều chỉnh/ cập nhật/ chuẩn bị sẵn sàng nguồn tài nguyên sử dụng trong các hoạt động đào tạo trên lớp/ đào tạo trực tuyến.


2. Giám sát và hỗ trợ CBNV tham gia đào tạo trong suốt thời gian đào tạo trên lớp/ đào tạo trực tuyến.

 

3. Trực tiếp triển khai các chương trình đào tạo trên lớp/đào tạo trực tuyến theo kế hoạch.

 

4. Tư vấn và phối hợp đơn vị hoàn thiện các thủ tục tham gia đào tạo trực tuyến/ đào tạo trên lớp theo đúng quy trình/quy định của Ngân hàng.

 

5. Theo dõi và hỗ trợ CBNV hoàn thành các yêu cầu đào tạo liên quan đến cấu phần 20:70.

 

6. Trực tiếp tiếp nhận và phản hồi, xử lý các vướng mắc liên quan đến đào tạo nhằm đáp ứng sự hài lòng và nâng cao trải nghiệm của CBNV.

 

7. Vận hành hệ thống quản lý đào tạo (LMS) để thực hiện các hoạt động đào tạo bao gồm hoạt động triển khai/theo dõi/đánh giá và báo cáo đào tạo.

 

8. Thực hiện báo cáo và truyền thông kết quả các hoạt động đào tạo trên lớp/ đào tạo trực tuyến

 

9. Cập nhật dữ liệu đào tạo vào hệ thống quản lý đào tạo (LMS)

 

10. Hỗ trợ cấp quản lý trực tiếp thực hiện các hoạt động đánh giá hiệu quả đào tạo theo yêu cầu.

 

11. Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.

 

12. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ, … và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

 

13. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cán bộ Quản lý trực tiếp

 

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, quản trị nhân lực hoặc các ngành có liên quan

 

- Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự và đào tạo

PHÚC LỢI:

- Ký Hợp đồng Cộng tác viên: 6 tháng. Sau 6 tháng review hợp đồng và mức lương.

 

- Mức lương: 7-8 triệu VNĐ/tháng

 

LIÊN HỆ: Ms. Phương - 0969 154 339 - Phuongnth22@techcombank.com.vn

Apply now »