Loading...
Share this Job
Apply now »
07-Apr-2021

Hội sở Miền Nam - Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp Upper SME (Senior RM Upper SME)

Category:  Business Banking Division
Job Type: 
Facility:  Corporate Banking

Objective

Phát triển, quản lý quan hệ với khách hàng doanh nghiệp USME mới và hiện hữu; Chịu trách nhiệm tư vấn các sản phẩm dịch vụ, chăm sóc khách hàng, theo dõi tình trạng khách hàng trong danh mục quản lý, bao gồm công tác quản lý rủi ro, theo dõi thu hồi nợ nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh mảng KHDN được giao.

Key accountabilities (1)

1. Am hiểu khách hàng:
 Thu thập/ tìm hiểu những nhận định, nguồn khách hàng tiềm năng (leads), và phân tích nhằm hiểu rõ đặc điểm, nhu cầu, thị trường, sản phẩm ngân hàng cạnh tranh… của phân khúc khách hàng USME/tiểu phân khúc trọng tâm được giao.
 Thu thập, phân tích thông tin về khách hàng hiện hữu, tình hình hoạt động/phương thức/phương án kinh doanh, báo cáo tài chính,... nhằm am hiểu khách hàng, nhu cầu và có khả năng tư vấn phương án kinh doanh cho khách hàng.
2. Sản phẩm và Giá:
 Các sản phẩm (SP) và chính sách giá SP được chào bán, tư vấn cho khách hàng: Sản phẩm dịch vụ (SPDV) chuẩn, gói SP, chương trình kinh doanh (CTKD) bao gồm huy động, tín dụng, dịch vụ, tài trợ thương mại, ngoại hối, sản phẩm phái sinh, và các sản phẩm khác dành cho khách hàng doanh nghiệp USME.
 Chính sách giá dựa trên kế hoạch tài chính với khách hàng (ACP)/ rủi ro (RORWA)/giá trị vòng đời của khách hàng (CLV) theo quy định.
 Các SP, chương trình bán thêm, bán chéo thuộc PFS, WB… theo định hướng của TCB.
 Thu thập thông tin sản phẩm của ngân hàng cạnh tranh định kỳ theo quy định hoặc yêu cầu.
3. Bán hàng và dịch vụ:
3.1. Thiết lập quan hệ với KHDN mới, duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng hiện hữu:
 Chủ động hẹn gặp, tiếp cận khách hàng theo leads được phân công hoặc tự tìm kiếm.
 Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng nhằm tăng quy mô giao dịch, thị phần hầu bao (wallet share) của khách hàng tại TCB để đạt mục tiêu khách hàng giao dịch chính tại TCB.
3.2. Tư vấn tài chính cho khách hàng:
 Tư vấn cho khách hàng trong việc lập kế hoạch kinh doanh (tư vấn các giả định tài chính, dòng tiền) và các cơ hội/rủi ro trong mô hình kinh doanh của khách hàng…
 Tư vấn cho khách hàng phương thức quản lý báo cáo tài chính, quản lý dòng tiền, chi phí và lợi nhuận.
 Đưa ra các giải pháp tài chính tối ưu trên cơ sở am hiểu tình trạng khách hàng và diễn biến trong ngành.
3.3. Quản lý danh mục khách hàng:
 Quản lý danh mục khách hàng hiện hữu (về doanh số, chất lượng, cấu trúc...), đẩy mạnh bán thêm, bán chéo nhằm tăng wallet share và chất lượng danh mục theo định hướng chiến lược của TCB.
3.4. Chăm sóc khách hàng
 Chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng trong danh mục quản lý, chuyển tải CVP đến khách hàng và thực hiện các cam kết chất lượng (TATs/ SLAs) nhằm gia tăng trải nghiệm, hài lòng của khách hàng tại TCB.
4. Quản lý rủi ro tín dụng:
4.1. Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro tín dụng từ đầu đến cuối trên danh mục khách hàng quản lý.
4.2. Thẩm định tín dụng:

Key accountabilities (2)

 Chịu trách nhiệm thẩm định khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ, tài sản bảo đảm ... đề xuất cấp tín dụng, và các biện pháp hạn chế rủi ro, trình cấp phê duyệt trong thẩm quyền.
4.3. Quản lý sau cấp tín dụng:
 Quản lý, giám sát sau khi cấp tín dụng, nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm và thực hiện hướng dẫn/ định hướng xử lý rủi ro.
 Quản lý quá trình thu hồi nợ đối với khách hàng, tham gia xử lý nợ xấu phát sinh.
5. Vận hành:
 Tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn... liên quan.
 Chủ động nhận diện và quản lý rủi ro hoạt động liên quan danh mục khách hàng quản lý.
6. Tổ chức và nhân sự:
 Phát triển bản thân nhằm thực thi tốt vai trò nhiệm vụ và thích ứng với sự thay đổi có liên quan đến công việc.
 Hợp tác chặt chẽ với các vị trí liên quan, hướng đến mục tiêu chung của đơn vị và ngân hàng.
 Hỗ trợ thành viên trong nhóm hoàn thành công việc theo phân công.
7. Quản lý hiệu quả:

 Quản lý hiệu quả danh mục khách hàng được giao phụ trách theo các hướng dẫn, quy định của TCB.
 Quản lý chặt chẽ kết quả kinh doanh thực hiện so với KPI được giao.
8. Các công việc khác: theo phân công của Giám đốc USME

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc SME
Gián tiếp: GĐ Vùng

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Không có

Key Relationships - Internal relationship

Khối BB, Khối Risk, Khối OpsnIT…

Key Relationships - External relationship

Khách hàng, tổ chức kinh tế, hiệp hội ngành…

Success Profile - Qualification and Experiences

Trình độ đại học. Ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan đến tiểu phân khúc được phân công.
Tối thiểu 5 năm trong lãnh vực bán hàng đối với KHDN.
Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 650 hoặc tương đương.

Để biết thêm thông tin chi tiết, ứng viên vui lòng liên hệ:
Phòng Tuyển dụng - Mr Tùng - 0938789499 để biết thêm thông tin chi tiết.

Apply now »