Loading...
Share this Job
Apply now »
14-Apr-2021

Chuyên viên Quản trị thông tin cao cấp

Category:  Techcombank AMC
Job Type: 
Facility:  Data & Analytics

Mục tiêu

 

1. Tiếp nhận, thống kê, quản trị và xử lý các thông tin liên quan đến hoạt động thu nợ của công ty thông qua các nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ nợ phân luồng và Báo cáo số liệu thu nợ nhằm hướng tới hoàn thành mục tiêu và các kế hoạch của công ty đề ra.
2. Cảnh báo và tư vấn cho các đơn vị xử lý nợ trong hoạt động quản trị khoản nợ thông qua công tác quản trị dữ liệu.
3. Quản trị và phát triển hệ thống phần mềm quản lý nợ, phối hợp với các bộ phận chuyên trách và các đơn vị liên quan khác phát triển hệ thống phần mềm quản lý nợ.

Mô tả công việc

 

1. Thực hiện hoạt động tiếp nhận, phân loại và chuyển giao Khoản nợ để xử lý nợ;
2. Báo cáo kết quả tiếp nhận, phân loại và chuyển giao Khoản nợ để xử lý nợ;
3. Quản trị phần mềm xử lý nợ:
- Phát hiện lỗi sai sót về thông tin cập nhật của hệ thống
- Đầu mối tiếp nhận các ý kiến vướng mắc liên quan đến phần mềm và là đầu mối liên hệ với IT để xử lý các sự cố, vấn đề thuộc phần mềm
- Phối hợp với các bộ phận chuyên trách và các đơn vị liên quan khác phát triển hệ thống phần mềm quản lý nợ.
4. Thực hiện các báo cáo theo chỉ đạo của Cấp quản lý đảm bảo việc báo cáo đúng thời hạn, đầy đủ, nội dung cập nhật, và gửi đến đúng Cấp được báo cáo;
5. Kiểm soát và theo dõi công tác nhập và quản lý tất cả các thông tin liên quan đến tiến trình tác nghiệp xử lý nợ;
6. Đôn đốc, cảnh báo về phương án xử lý nợ đã hết hiệu lực cần thay đổi phương án khác để khoản vay được giải quyết kịp thời, hiệu quả
7 . Báo cáo Trưởng nhóm/Trưởng phòng/Giám đốc Trung tâm về việc triển khai thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Cấp quản lý/Ban lãnh đạo Công ty.
8. Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các Đơn vị trong hệ thống để phục vụ công việc hiệu quả.
9. Đầu mối cung cấp, tiếp nhận, tổng hợp và xử lý các thông tin liên quan đến công việc phụ trách.

Yêu cầu công việc:

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Luật;
 • Kiến thức chuyên môn:
  - Am hiểu về hệ thống quy định pháp luật Việt Nam, đặc biệt các quy định pháp luật dân sự, kinh doanh thương mại, tài chính ngân hàng;
  - Có hiểu biết cơ bản về nghiệp vụ xử lý nợ; có kiến thức về quy định/quy trình và chính sách xử lý nợ.
 • Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng/ kiểm toán hoặc quản trị kinh doanh.
 • Kỹ năng:
 • Có khả năng phân tích và xử lý vấn đề;
 • Kỹ năng đánh giá và ra quyết định;
 • Kỹ năng lập báo cáo, trình bày số liệu khoa học rõ ràng và dễ hiểu;
 • Kỹ năng sử dụng các phần mềm thống kê và tính toán số liệu như excel, SQL…
 • Có khả năng giao tiếp tốt;
 • Ưu tiên ứng viên có tiếng Anh tốt (TOEIC 450 trở lên).

Apply now »