Loading...
Share this Job
Apply now »
08-Apr-2021

USME Credit Service Manager

Category:  Business Banking Division
Job Type: 
Facility:  Business Banking

Objective

Thực hiện/hỗ trợ các Chuyên viên KHDN USME theo phân công trong việc: phát triển, quản lý quan hệ với KHDN USME, thực hiện các hoạt động tiếp xúc với khách hang theo quy trình, hướng dẫn, tiêu chuẩn của TCB, công tác quản lý rủi ro, thẩm định tín dụng, giám sát sau cấp tín dụng, theo dõi thu hồi nợ, và quản lý chất lượng dịch vụ đối với KHDN USME nhằm giúp đạt được các mục tiêu kinh doanh mảng KHDN.

Key accountabilities (1)

1. Am hiểu khách hàng:
 Hỗ trợ công tác thu thập thông tin, những nhận định, nguồn khách hàng tiềm năng (leads), sản phẩm ngân hàng cạnh tranh… nhằm giúp RM hiểu rõ đặc điểm, nhu cầu của phân khúc khách hàng USME/tiểu phân khúc trong tâmđược giao.
 Thực hiện công tác thu thập thông tin về khách hàng hiện hữu, tình hình hoạt động/phương thức/phương án kinh doanh, báo cáo tài chính,... nhằm giúp RM am hiểu khách hàng, nhu cầu và có khả năng tư vấn phương án kinh doanh cho khách hàng.
2. Sản phẩm và Giá:
 Các sản phẩm (SP) và chính sách giá SP hỗ trợ chào bán, tư vấn cho khách hàng: sản phẩm dịch vụ (SPDV) chuẩn, gói SP, chương trình kinh doanh (CTKD) bao gồm huy động, tín dụng, dịch vụ, sản phẩm phái sinh, các sản phẩm khác dành cho khách hàng USME theo quy định của TCB từng thời kỳ.
 Các SP, chương trình bán thêm, bán chéo thuộc PFS, WB… theo định hướng của TCB.
3. Bán hàng và dịch vụ:
3.1. Hỗ trợ RM trong việc thiết lập, phát triển quan hệ với KHDN mới và hiện hữu:
 Soạn thảo các nội dung email, thư tiếp thị, thư thông báo… gửi cho khách hàng.
 Hỗ trợ chuẩn bị bộ hồ sơ cho các buổi gặp khách hàng .
 Hỗ trợ thu thập hồ sơ khách hàng, BCTC, phương án kinh doanh của khách hàng
 Lập tờ trình, đề xuất cung cấp SPDV, giá cho khách hàng.
 Bán thêm, bán chéo các sản phẩm phi tín dụng của BB, hỗ trợ bán chéo các sản phẩm PFS, WB… được phân công hoặc theo định hướng của TCB từng thời kỳ.
3.2. Phối hợp quản lý danh mục khách hàng.
 Phối hợp quản lý danh mục khách hàng (về doanh số, chất lượng, cấu trúc...) và thông báo cho RM để kịp thời hành động.
3.3. Chăm sóc khách hàng
 Thực hiện các cam kết chất lượng (TATs/ SLAs) của vị trí trong quy trình nhằm gia tăng trải nghiệm, hài lòng của khách hàng tại TCB.
 Đầu mối tổng hợp phản ảnh của khách hàng trong danh mục và đốc thúc, theo dõi quá trình xử lý, phản ảnh cho RM để kịp thời giải quyết vướng mắc.
4. Quản lý rủi ro tín dụng:
 Chịu trách nhiệm thẩm định tín dụng, phối hợp với RM thẩm định thực tế khách hàng, tuân thủ theo các quy định về cấp tín dụng của TCB.
 Lập báo cáo thẩm định tín dụng, thống nhất với RM đưa ra ý kiến đề xuất cấp tín dụng, và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
 Soạn hồ sơ và hoàn thiện thủ tục tài sản bảo đảm.
 Thực hiện giám sát sau cấp tín dụng theo quy định; theo dõi và thông báo cho RM về tình hình nhập xuất TSBĐ, kiểm kê kho định kỳ, mua bảo hiểm cho TSBĐ...
 Hỗ trợ RM nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm, quản lý quá trình thu hồi nợ đối với KH, xử lý nợ xấu phát sinh và thực hiện theo hướng dẫn/ định hướng xử lý rủi ro.
5. Vận hành:
 Tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn... liên quan

Key accountabilities (2)

 Hiểu rõ và thực hiện đúng quy trình vận hành (bao gồm mẫu biểu) của sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp USME.
 Sử dụng thành thạo các công cụ, chương trình hỗ trợ trong công tác vận hành (T24, CRIB, ECM, BPM, BCDE…)
 Thực hiện thủ tục nhập/ xuất TSBĐ, cấp lưu hành xe, cho mượn giấy tờ,... theo quy định.
 Quản lý hồ sơ (hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay, hồ sơ TSBĐ...) và thông tin khách hàng trên hệ thống, đảm bảo tính tuân thủ và đầy đủ.
6. Tổ chức và nhân sự
 Phát triển bản thân nhằm thực thi tốt vai trò nhiệm vụ và thích ứng với sự thay đổi có liên quan đến công việc.
 Hợp tác chặt chẽ với các vị trí liên quan, hướng đến mục tiêu chung của đơn vị và ngân hàng.
7. Quản lý hiệu quả
 Hỗ trợ RM quản lý hiệu quả danh mục khách hàng được giao phụ trách theo các hướng dẫn, quy định của TCB.
 Quản lý chặt chẽ kết quả kinh doanh thực hiện so với KPI được giao

8. Các công việc khác:
 Theo phân công của Giám đốc USME.Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc USME
Gián tiếp: GĐ Vùng

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Không có

Key Relationships - Internal relationship

Khối BB, Khối Risk, Khối OpsnIT,…

Key Relationships - External relationship

khách hàng, tổ chức kinh tế, hiệp hội ngành…

Success Profile - Qualification and Experiences

Trình độ đai học. Ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh.
Tối thiểu 3 năm trong lãnh vực bán hàng đối với KHDN.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC tối thiểu 550

Apply now »