Loading...
Share this Job
Apply now »
24-Dec-2020

Trưởng nhóm kiểm thử

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology
Objective
Quản lý nhóm, rà soát và triển khai đảm bảo chất lượng các yêu cầu kiểm thử của nhóm phụ trách. Đào tạo đội ngũ có đầy đủ năng lực chuyên sâu nghiệp vụ kiểm thử và nghiệp vụ trong ngân hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Key accountabilities (1)

1. Triển khai công việc:
- Quản lý và đảm bảo chất lượng kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi trên hệ thống.
- Lập kế hoạch cho các yêu cầu/ dự án cần kiểm thử.
- Phối hợp các bộ phận khác để kiểm thử các phát triển/ dự án của khối.
- Nghiên cứu và triển khai các công nghệ kiểm thử hiện đại để đánh giá độ rủi ro của sản phẩm trong quá trình tham gia kiểm thử.
- Xây đựng quy trình kiểm thử tự động nhằm nâng cao hiệu suất trong công việc.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị
2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ:
- Quản lý lỗi theo đúng quy trình kiểm thử phần mềm. Phối hợp với các bộ phận liên quan để sửa lỗi
- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
- Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
3. Quản lý nguồn nhân lực:
- Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng trong bộ phận.
- Tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức nghiệp vụ, huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận.

Key accountabilities (2)
Key accountabilities (3)
Key Relationships - Line Manager
Giám đốc kiểm thử.
Key Relationships - Subordinate
Chuyên viên cao cấp, chuyên viên kiểm thử.
Key Relationships - Internal relationship
Các đơn vị chức năng trong IT, các bộ phận nghiệp vụ của các khối, CN/PGD.
Key Relationships - External relationship
Các đối tác cung cấp các giải pháp ứng dụn.
Qualification and Experiences

1. Bằng cấp
Tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, xuất sắc chuyên nghành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông, tài chính hoặc ngân hàng.
2. Kiến thức chuyên môn
Có kiến thức nghiệp vụ vững vàng về các hệ thống công nghệ trong ngân hàng.
Có kiến thức nghiệp vụ kiểm thử vững vàng tương đương quy trình đảm bảo chất lượng CMMI.
Hiểu biết ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu SQL Server.
Ưu tiên có chứng chỉ kiểm thử Quốc tế ISTQB
3. Kinh nghiệm:
Tối thiểu có từ 5 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kiểm thử dự án công nghệ trong ngân hàng.
Tối thiểu có 4 năm kinh nghiệm quản lý đội kiểm thử từ 5-10 thành viên trở lên
4. Ngoại ngữ
Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh, tương đương TOEIC tổi thiểu 500 điểm

Apply now »