Loading...
Share this Job
Apply now »
28-Mar-2021

Trưởng nhóm Vận hành Máy chủ

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

1. Vận hành hệ thống: Quản lý và trực tiếp thực hiện việc giám sát, xử lý các sự cố, đảm bảo các hệ thống máy chủ hoạt động ổn định, an toàn và sẵn sàng cao.
2. Hỗ trợ người dùng: Quản lý và trực tiếp thực hiện việc hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.

Key accountabilities (1)

1. Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
- Giám sát và báo cáo hoạt động hằng ngày của hệ thống Server (healthy daily checklist).
- Vận hành các hệ thống máy chủ trên nền tảng OS: HP-UNIX, AIX, Linux, Windows.
- Vận hành hệ thống ảo hóa trên các nền tảng Vmware, VIOS IBM, PAR HP-UNIX.
- Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt theo yêu cầu.
- Lập kế hoạch, giám sát và phối hợp với các thành viên thực hiện đầy đủ mục tiêu của nhóm, bộ phận.
- Lập nhật ký công việc trong nhóm, định kỳ phân tích, tổng hợp báo cáo và đề xuất phương án tối ưu hoạt động lên các cấp quản lý cao hơn.
2. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
- Hỗ trợ mức chuyên sâu (mức 3) theo qui trình quản lý thay đổi, quản lý sự cố.
3. Các trách nhiệm khác:
- Phối hợp các bộ phận trong mảng Hỗ trợ và Vận hành công nghệ, trong Khối công nghệ thực hiện các dự án, vận hành, triển khai nâng cấp tối ưu tại DC, DR và vùng.
- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hệ thống.
- Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
- đào tạo, hướng dẫn công việc cho các thành viên thuộc nhóm quản lý.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc Vận hành Máy chủ.

Key Relationships - Subordinate

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp vận hành máy chủ, Chuyên gia vận hành hạ tầng công nghệ.

Key Relationships - Internal relationship

Toàn bộ cán bộ nhân viên ngân hàng.

Key Relationships - External relationship

Nhà cung cấp, đối tác, outsource.

Success Profile - Qualification and Experiences

1 Bằng cấp/Nghiệp vụ: Chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông
2. Kiến thức chuyên môn:
Nắm vững công nghệ máy chủ cùng các loại hệ điều hành phổ dụng.
Hiểu rõ các thành phần chức năng trong 1 hệ thống hạ tầng máy chủ cỡ lớn
Hiểu rõ các giải pháp máy chủ
3. Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin: 5+ năm
Kinh nghiệm vận hành máy chủ: 4+ năm
4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Apply now »