Loading...
Share this Job
Apply now »
02-May-2021

Trưởng nhóm Triển khai Đào tạo Sản phẩm Bảo hiểm

Category:  Insurance Division
Job Type: 
Facility:  Insurance

Objective

Trưởng nhóm triển khai Đào tạo Sản phẩm Bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc và bộ phận để xây dựng, tổ chức, triển khai, quản trị các sản phẩm Bảo hiểm (sản phẩm độc lập, sản phẩm đóng gói, sản phẩm kết hợp ) đảm bảo việc thực thi chiến lược

Key accountabilities (1)

1. Đào tạo sản phẩm Bảo Hiểm
- Xây dựng tài liệu đào tạo, chương trình đào tạo và nội dung đào tạo cũng như hình thức và phương pháp đào tạo phù hợp theo nhu cầu từng thời điểm, thời kỳ.
- Phối hợp cùng Giám đốc và bộ phận xây dựng bộ quy tắc chuẩn mực về đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ liên quan tới sản phẩm, quy trình vận hành, kỹ năng mềm về bán hàng và quản lý bán hàng nhằm đảm bảo các hoạt động đảm bảo tuân thủ chính sách, quy trình và cam kết chất lượng dịch vụ
- Phối hợp chặt chẽ với các Khối liên quan để xây dựng bộ tài liệu đào tạo , các âu hỏi và tình huống thường gặp để giúp đội ngũ bán hàng và quản ls bán hàng hiểu và nắm rõ kiến thức cơ bản và chuyên sâu về sản phẩm, quy trình để từ đó mang đến trải nghiệm dịch vụ tối ưu cho khách hàng.nhằm gia tăng doanh số bán hàng và phát triển kỹ năng bán hàng .
2. Hoạt động đào tạo
- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm cho nhân viên, đội ngũ kin doanh và đội ngũ bán hàng trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng, phát triển và năng suất đề ra.
- Phối hợp các đơn vị liên quan đào tạo về sản phẩm cho đội ngũ bán hàng và các đơn vị liên quan
- Thực hiện các chương trình huấn luyện về kiến thức sản phẩm cho đội ngũ bán hàng.
3. Phát triển và quản lý con người
- Giám sát, quản lý và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên đạt được mục tiêu kinh doanh đặt ra.
- Kiểm tra và đảm bảo phát triển kĩ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp của nhân viên và đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tới khách hàng
- Xây dựng Lộ trình phát triển nghề nghiệp để thu hút và giữ chân nhân tài.
4. Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc Đào tạo Sản phẩm Bảo hiểm

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc Đào tạo Sản Phẩm Bảo hiểm

Key Relationships - Subordinate

Key Relationships - Internal relationship

Các Khối/đơn vị trong Techcombank để thực thi và hỗ trợ nhiệm vụ của các bên.

Key Relationships - External relationship

Các đơn vị hợp tác, các đối tác được chỉ định

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng cấp: Bằng đại học ( tối thiểu)
Chứng chỉ nghề được công nhận
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm quản lý 3-5 năm ở vị trí tương đương
Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC 550 hoặc tương đương

Apply now »