Loading...
 
Share this Job
Apply now »
29-Nov-2021

Thực tập sinh

Category:  Business Banking Division
Job Type: 
Facility:  Business Banking

Objective

Thực hiện/hỗ trợ các chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM) theo phân công trong việc: cung cấp các sản phẩm dịch vụ (SPDV) mảng KHDN như: Giải ngân, Bảo lãnh, LC, chuyển tiền nước ngoài, SPDV tài trợ thương mại khác (TTTM), ngoại hối… và quản lý quan hệ với khách hàng doanh nghiệp (KHDN).
Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro vận hành, quản lý chất lượng dịch vụ đối với đối với nhóm KHDN trong phạm vi công việc được phân công nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh mảng KHDN tại BBC.

Key accountabilities (1)

1. Am hiểu khách hàng:
 Thu thập thông tin của khách hàng hiện hữu liên quan đến hoạt động: ngoại hối, chuyển tiền nước ngoài, TTTM (BL, LC…) và Giải ngân để biết được đặc điểm, nhu cầu nhóm Khách hàng được giao.
 Tổng hợp và cung cấp thông tin nhằm giúp RM am hiểu khách hàng, nhận biết nhu cầu sử dụng các SPDV ngoại hối, chuyển tiền nước ngoài, TTTM (BL, LC…) và Giải ngân của khách hàng.
2. Sản phẩm và Giá:
 Cập nhật sản phẩm dịch vụ (SPDV), giá: ngoại hối, chuyển tiền nước ngoài, TTTM (BL, LC…) và giải ngân.
 Hỗ trợ/tham vấn đến RM các thông tin liên quan đến SPDV, chính sách giá: ngoại hối, chuyển tiền nước ngoài, TTTM (BG, LC) và Giải ngân để đưa ra các tư vấn phù hợp cho Khách hàng.
 Cung cấp các sản phẩm và giá thuộc PFS liên quan đến ngoại hối, chuyển tiền quốc tế và các sản phẩm khác theo định hướng của TCB từng thời kỳ.
3. Bán hàng và dịch vụ:
 Lập tờ trình, đề xuất cung cấp SPDV, giá cho khách hàng theo đúng quy trình, quy định của TCB từng thời kỳ.
 Tiếp nhận các hồ sơ/chứng từ phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ: Giải ngân, phát hành/điều chỉnh BL/LC (trong hạn mức), ký hậu LC, thanh toán BL/LC/DP/DA, chuyển tiền quốc tế, các SPDV TTTM khác và hợp đồng mua bán ngoại tệ… theo đúng quy định của TCB từng thời kỳ.
 Thực hiện nghiệp vụ: Lập tờ trình giải ngân, phát hành/ điều chỉnh BL/LC, soạn thảo cam kết bảo lãnh, các nghiệp vụ quản lý sau khi phát hành LC/BL: giải tỏa bảo lãnh, tất toán bảo lãnh (trong hạn mức), ký hậu LC, thanh toán LC/DP/DA/BG; chuyển tiền quốc tế, xử lý tiền về từ nước ngoài, giao dịch ngoại hối, chuyển tiền ngoại tệ trong lãnh thổ VN, giao dịch phái sinh,,.. và các nghiệp vụ khác liên quan đến TTTM theo đúng quy định của TCB từng thời kỳ.
 Tư vấn các SPDV Giải ngân, TTTM và ngoại hối đến khách hàng khi khách hàng có nhu cầu.
 Tiếp nhận và giải quyết các thông tin tra soát, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong phạm vi giao dịch thực hiện.
 Thực hiện các cam kết chất lượng (TATs/ SLAs), cung cấp các SPDV nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 Thực hiện/hỗ trợ RM bán thêm, bán chéo các sản phẩm của BB, các sản phẩm của PFS, WB... được phân công hoặc theo định hướng của TCB từng thời kỳ.
 Tiếp nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, quy trình, dịch vụ, chính sách để có khuyến nghị đối với các bộ phận chính sách.
4. Quản lý rủi ro tín dụng:
 Nhận biết thông tin khách hàng (AML, KYC...) tuân thủ thực hiện đúng quy định, hướng dẫn về phòng chống rửa tiền.
 Kiểm tra tính pháp lý, hợp lý, hợp lệ của thông tin giao dịch, hồ sơ, hồ sơ/chứng từ khách hàng cung cấp; đảm bảo đúng mẫu, đúng quy định của Techcombank và pháp luật.
 Chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá điều kiện tín dụng từng lần (hạn mức, tài sản đảm bảo...) khi giải ngân/phát hành/điều chỉnh BG/LC (trong hạn mức) theo hướng dẫn, quy trình, quy định

Key accountabilities (2)

5. Vận hành:
 Tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn, quy trình, quy định của Techcombank và pháp luật.
 Thực hiện scan hồ sơ, trình ký, đóng dấu, sử dụng các công cụ/chương trình hỗ trợ trong công tác vận hành và luân chuyển hồ sơ giữa các đơn vị/bộ phận trong TCB (T24, SWIFT, CRIB, ECM, BPM…)
 Thực hiện kiểm tra chấm chứng từ, theo dõi, đôn đốc khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
 Quản lý hồ sơ (lưu chứng từ kế toán nghiệp vụ chuyển tiền nước ngoài, hồ sơ chứng từ Giải ngân/BL/LC/hợp đồng...) và lưu trữ thông tin khách hàng trên hệ thống, đảm bảo tính tuân thủ, đầy đủ.
 Lập báo cáo định kỳ theo quy định hoặc báo cáo phát sinh theo yêu cầu của cấp quản lý.
6. Tổ chức và nhân sự
 Phát triển bản thân nhằm thực thi tốt vai trò nhiệm vụ và thích ứng với sự thay đổi có liên quan đến công việc

 Hợp tác chặt chẽ với các vị trí liên quan, hướng đến mục tiêu chung của đơn vị và ngân hàng.
 Hỗ trợ Giám đốc Vận hành và Dịch vụ KHDN/ Giám đốc BBC trong việc hướng dẫn nhân sự mới của bộ phận.
7. Quản lý hiệu quả
 Hỗ trợ RM quản lý hiệu quả danh mục khách hàng được phân công nhằm nâng cao chất lượng/hiệu quả danh mục.
 Quản lý chặt chẽ kết quả kinh doanh thực hiện được so với KPI được giao.
8. Các công việc khác: Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cán bộ quản lý.Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc quản lý Vận hành và Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp
Gián tiếp: GĐ Vùng

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Không có

Key Relationships - Internal relationship

Khối BB, Khối TB, Khối Maket, Khối OpsnIT, …

Key Relationships - External relationship

Khách hàng

Success Profile - Qualification and Experiences

Trình độ đại học. Ưu tiên chuyên ngành Ngoại thương/Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng.
Tối thiểu 1 năm trong lãnh vực bán hàng/hỗ trợ bán hàng đối với KHDN.
Ngoại ngữ: theo quy định hiện hành của Techcombank

Apply now »