Loading...
Share this Job
Apply now »
10-Nov-2020

Thực tập sinh - Khối Vận hành

Category:  Operation Division
Job Type: 
Facility:  Operations
Objective

Tham gia vào các hoạt động vận hành của Ngân hàng như mảng thanh toán trong nước và quốc tế, hỗ trợ tín dụng, vv

Key accountabilities (1)

1. MẢNG CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ: 
+ Thực hiện lệnh chuyển tiền Quốc tế đi nước ngoài/phát hành Bank draft .
+ Thực hiện hạch toán ghi có điện chuyển  tiền Quốc tế đến từ nước ngoài  của toàn hệ thống Techcombank nhận từ hệ thống Swift. 
+ Thực hiện nghiệp vụ nhờ thu séc thương mại Quốc tế 
+ Thực hiện các yêu cầu sửa đổi/tra soát từ đơn vị trên toàn hệ thống và từ ngân hàng nước ngoài; 
+ Kiểm tra và đối chiếu các giao dịch cuối ngày.
+ Hỗ trợ các đơn vị Techcombank về giải đáp các thắc mắc, yêu cầu, khiếu nại liên quan đến các giao dịch thuộc Bộ phận Chuyển tiền Quốc tế. 
2. MẢNG THANH TOÁN TRONG NƯỚC:
- Phối hợp với các bộ phận nhận chứng từ từ Khách hàng liên quan đến thanh toán trong nước và thực hiện hạch toán.
- Kiểm tra tính pháp lý, logic của hồ sơ, giấy tờ Khách hàng cung cấp;.
- Thực hiện cung cấp các chứng từ theo mẫu biểu của Techcombank;
- Thực hiện kiểm tra chứng từ , chấm chứng từ giao dịch; đảm bảo thông tin trên chứng từ chính xác và số lượng đầy đủ.
- Cập nhật các thông tin về Khách hàng, giao dịch tài khoản của Khách hàng kịp thời tới các bộ phận liên quan
- Lưu giữ sổ sách, hồ sơ, tài liệu, số liệu về công tác kế toán theo quy định của Techcombank
- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ/chứng từ giao dịch qua fax theo quy định của Techcombank
3. MẢNG THANH TOÁN QUỐC TẾ/ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI:
+ Thực hiện các giao dịch thuộc nghiệp vụ  tài trợ thương mại xuất/nhập khẩu (Thông báo LC/ Bảo lãnh xuất khẩu, chuyển nhượng LC xuất khẩu; thanh toán LC chuyển nhượng; hạch toán tiền về; Kiểm tra và Xử lý bộ chứng từ xuất khẩu… và các nghiệp vụ TTTMXK khác có liên quan như xác nhận LC, factoring, chia sẻ rủi ro…) .
+  Đối chiếu giao dịch cuối ngày với bộ phận Testkey
+ Nhận và xử lý các điện ngân hàng nước ngoài gửi về và các điện của Techcombank gửi đi  liên quan đến nghiệp vụ tài trợ thương mại xuất khẩu của toàn hệ thống

Key accountabilities (2)

4. MẢNG KIỀU HỐI VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG:
i. Mảng nghiệp vụ kiều hối
+ Quản lý dịch vụ chuyển tiền kiều hối cá nhân; 
+ Quản lý dịch vụ thanh toán và quản lý tiền mặt; 
+ Nhận điện SWIFT hàng này, in, phân loại, giao điện cho các bộ phận liên quan; Quản lý điện SWIFT Techcombank nhận được: Nhận, đọc điện hệ thống, xử lý điện liên quan.
+ Thực hiện kiểm tra và xử lý/báo cáo/giải phóng các giao dịch bị giữ lại bởi phần mềm chống rửa tiền (AML).
ii. Nghiệp vụ Quản lý thông tin:
+  Quản lý, kiểm soát các thông tin nội bộ và các thông tin cung cấp ra bên ngoài của TT như:lập các báo cáo về nghiệp vụ, chất lượng và báo cáo quản trị nội bộ của TT theo tháng/quý/năm; Phân tích các thông tin quản trị nhằm hạn chế chi phí, tăng năng suất lao động và hiệu quả hoạt động, duy trì chất lượng dịch vụ của TT…
+ Tiếp nhận và giải quyết các thông tin tra soát, thắc mắc, khiếu nại của Đơn vị; 
+ Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về các tra soát, thắc mắc, khiếu nại của Đơn vị và trả lời các yêu cầu đó. Ghi nhật ký trực và báo cáo các công việc thực hiện theo định kỳ.
5. MẢNG HỖ TRỢ TÍN DỤNG: Công việc xử lý, lưu trữ hồ sơ tín dụng, tài sản đảm bảo và giấy tờ in quan trọng:
- Lưu giữ và quản lý các tài liệu liên quan đến hồ sơ tín dụng: Hợp đồng tín dung, Khế ước nhận nợ…và các chứng từ tín dụng quan trọng khác theo quy định.
- Hoàn thiện các thủ tục và thực hiện xuất/nhập kho TSĐB phục vụ cho giải ngân, tất toán, mượn tạm, …
- Kiểm tra, kiểm kê các tài liệu liên quan đến hồ sơ tín dụng, tài  sản đảm bảo định kỳ, hoặc đột xuất.
- Đăng ký và theo dõi việc đăng ký GDOL, xóa chấp GDOL cũng như các yêu cầu khác có liên quan đối với Trung tâm đăng ký giao dịch đảm bảo.
- Cấp lưu hành xe cho KH theo yêu cầu.
- Hạch toán nhập kho TSBĐ của KH 
- Quản lý phôi bảo lãnh, séc, token key tại khối WB.

Key accountabilities (3)
Key Relationships - Line Manager
Key Relationships - Subordinate
Key Relationships - Internal relationship
Key Relationships - External relationship
Qualification and Experiences

+ Sinh viên năm cuối chuyên ngành kinh tế, thanh toán Quốc tế, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan khác
- Tư duy mở, Có khả năng nghiên cứu, phân tích và tổng hợp vấn đề tốt
- Có khả năng sử dụng thành thạo excel, powerpoint
- Có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc
+ Có khả năng sử dụng tốt các công cụ tin học văn
+ Cẩn thận, tỉ mỉ

Apply now »