Apply now »
10 Jul 2024

Senior Officer, Information Security (40001098)

Category:  Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Job Purpose

The job holder is responsible for building, managing, participating in the development of one of the following areas:

a. IS Practice: Evaluate deployment, develop security solutions/Design, test information security/Ensure compliance with security standards (of Vietnam and International)
b. IS Administration: Manage and directly participate in administrative activities on identity and access security/network security/endpoint services and data security
c. IS Engieering: Manage and directly control the implementation of information security policies and standards for applications, infrastructure of Techcombank and its partners and suppliers, ensure compliance with the Bank's information security requirements.
d. IS Red team: Manage and directly perform testing attack activities for technology systems to detect vulnerabilities/weaknesses and provide solution guidance.
e. IS Monitoring: Monitor detecting all attack events/incidents as quickly as possible (realtime) based on events aggregated from security systems as well as other technology components.Then alert relevant departments to investigate and react to that event/incident
.

Mô tả công việc

 • Đảm bảo các giải pháp Network Security được triển khai, vận hành, tối ưu theo yêu cầu của tổ chức.
 • Nhận diện các loại tấn công mức mạng và xây dựng các biện pháp phòng chống tấn công phù hợp, hiệu quả. Nghiên cứu, đề xuất, áp dụng các giải pháp, tính năng về Network Security để đảm bảo an toàn cho hệ thống công nghệ.
 • Đánh giá rủi ro và đề xuất phương án xử lý đối với các yêu cầu kết nối, truy cập từ dự án, BAU
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý các sự kiện, sự cố về ANTT.

Yêu cầu công việc

Học vấn và kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin hoặc Điện tử viễn thông
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm triển khai, quản trị, vận hành các giải pháp Network Security trong các tổ chức tài chính/dịch vụ/viễn thông

Chứng chỉ

 • Ưu tiên có các chứng chỉ về Network/Network security như CCNP/ CCNP Security, AWS Certified Advanced Networking, AWS Certified Security
 • Hoặc các chứng chỉ của các hãng cung cấp các giải pháp Network Security: Cisco/Palo Alto/Checkpoint/FireEye/F5….

Chuyên môn:

 • Có hiểu biết/kinh nghiệm đối với hạ tầng, công nghệ mạng: Router/Switch/Core Network, SDN/SDWAN, AWS network infrastructure…
 • Có kinh nghiệm triển khai, quản trị/vận hành các giải pháp Network Security: Web Filtering/Web Proxy, Firewall, IPS/IDS, APT, DDOS, WAF
 • Có kiến thức về các hình thức tấn công mạng và các phương thức phòng chống tương ứng.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm đối với scripting như: bash shell, python, power shell…
 • Có kinh nghiệm tham gia xử lý, phản ứng sự cố tấn công mạng.

Apply now »