Loading...
 
Share this Job
Apply now »
13-Jan-2022

Senior Expert, Funding and Liquidity management (0161)

Category:  Finance and Planning Division
Job Type: 
Facility:  Finance

Job Purpose

The job holder responsible for :
Reporting directly to the Director on the assigned tasks, including the work related to the content of liquidity management and balance sheet optimization and other assigned tasks.

Key Accountabilities (1)

Triển khai các giao dịch vay vốn từ các đối tác trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế theo nhu cầu của ngân hàng.

  • Đề xuất kế hoạch huy động vốn của Techcombank trên thị trường vốn trong nước và quốc tế để được phê duyệt nội bộ. Các sản phẩm huy động bao gồm các hoạt động vay song phương (bilateral), nhiều đối tác (club, syndicated loan) hoặc phát hành trái phiếu.
  • Phân tích và nắm bắt được các cơ hội thị trường để lên kế hoạch thực hiện giao dịch
  • Đàm phán các điều khoản hợp đồng vay vốn với các bên đối tác tư vấn bao gồm các định chế tài chính, luật sư.
  • Đọc, hiểu và đàm phán các điều khoản của các hợp đồng liên quan đến hoạt động vay, huy động vốn.
  • Phối hợp với các đơn vị nội bộ trong ngân hàng trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng đặc biệt các bộ phận trong Treasury, GTS, CA, WB, vận hành…
  • Chuẩn bị tài liệu, gặp gỡ giới thiệu Techcombank với các đối tác đã, đang và có tiềm năng cho Techcombank vay vốn hoặc đầu tư và công cụ nợ của TCB

Success Profile - Qualification and Experiences

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, hoặc lĩnh vực liên quan.
 • Kiến thức chuyên môn:
  • Am hiểu sản phẩm nghiệp vụ huy động vốn từ thị trường chuyên nghiệp
  • Có kiến thức về thị trường tài chính trong nước và quốc tế.
  • Có kiến thức và am hiểu các điều khoản cơ bản của các hợp đồng vay vốn trên thị trường chuyên nghiệp
  • Hiểu biết về chiến lược và hiệu quả hoạt động của Techcombank cũng như kiến thức cơ bản về hoạt động của ngành ngân hàng ở Việt Nam.
  • Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp của đơn vị
 • Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm tương đương ở mảng quản lý nguồn vốn/thanh khoản/tối ưu hóa bảng cân đối. Có kinh nghiệm đàm phán và thương thảo các hợp đồng tài chính, vay vốn với đối tác nước ngoài trên thị trường vốn
 • Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong cả 4 kỹ năng đọc, nói nghe, viết - có kĩ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Apply now »