Loading...
Share this Job
Apply now »
07-Apr-2021

Senior Development and operation Officer

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

1. Phát triển ứng dụng: Trực tiếp thực hiện thiết kế, phát triển các ứng dụng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh doanh, quản lý của ngân hàng.
2. Vận hành ứng dụng: Trực tiếp thực hiện các hoạt động giám sát, xử lý các sự cố, đảm bảo các ứng dụng vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, quản lý của ngân hàng.
3. Hỗ trợ người dùng: Trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.

Key accountabilities (1)

1. Trách nhiệm trong phát triển các ứng dụng
o Thiết kế chi tiết ứng dụng.
o Lập trình ứng dụng.
o Kiểm thử ứng dụng.
o Đóng gói phát triển để chuyển giao cho đơn vị triển khai.
o Xây dựng các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu.
2. Trách nhiệm trong vận hành các ứng dụng
o Thực hiện các công việc vận hành thông thường: Giám sát hệ thống, chạy các job/service hàng ngày, khóa ngày, khóa tháng, khóa năm.
o Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện archive, kiểm thử dự phòng, restoration test, kiểm thử các bản vá nâng cấp.
o Quản lý, cập nhật CMDB cho cấu hình tầng ứng dụng.
o Báo cáo tình trạng hệ thống.
o Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống.
3. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
o Hỗ trợ mức L2, L3 với các yêu cầu được phân công.
4. Các trách nhiệm khác
o Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
o Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
o Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
o Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc phát triển, vận hành và Tư vấn nghiệp vụ (DEV-Ops Manager)/ Giám đốc phát triển và vận hành ứng dụng giải pháp….

Key Relationships - Subordinate

Key Relationships - Internal relationship

Các đơn vị chức năng trong IT, các bộ phận nghiệp vụ của các khối, CN/PGD.

Key Relationships - External relationship

Các bộ phận liên quan của NHNN, các đối tác cung cấp các giải pháp ứng dụng.

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử viễn thông tại các trường Đại học thuộc khối khoa học kỹ thuật như: Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia…. hoặc chương trình lập trình viên Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT. 6+ năm
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lập trình, ưu tiên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng 6+ năm
Kinh nghiệm làm việc trong vận hành ứng dụng, ưu tiên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng 6+ năm
Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh, tương đương TOEIC tổi thiểu 500 điểm

Apply now »