Loading...
Share this Job
Apply now »

Recruitment Service Officer (Contrator)

Category:  Human Resources Management Division
Job Type: 
Facility:  Human Resource
Objective
Thực hiện các công việc hành chính trong quy trình tuyển dụng, hỗ trợ cán bộ tuyển dụng thực hiện các công việc hậu cần tuyển dụng đến tiếp nhận nhân viên mới và cập nhật thông tin lên hệ thống
Key accountabilities (1)

Cập nhật dữ liệu ứng viên lên hệ thống và quản lý dữ liệu nhân viên tân tuyển, bao gồm kiểm tra nhập liệu, nhận tập trung hồ sơ để bàn giao sang dịch vụ nhân sự
Điều phối và tổ chức hoạt động phỏng vấn tuyển dụng trong theo lịch làm việc của cán bộ tuyển dụng thông qua điện thoại, thư điện tử, các công cụ hỗ trợ
Phản hồi và cung cấp thông tin cho ứng viên, nhà tuyển dụng và cán bộ tuyển dụng nhanh chóng trong quá trình tuyển dụng.
Quản lý và đảm bảo ứng viên có đầy đủ hồ sơ & các giấy tờ liên quan khi ứng viên trúng tuyển & và đi làm ngay từ ngày đầu tiên
Phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo cho CBNV mới có đầy đủ trang thiết bị, công cụ làm việc ngay từ ngày đầu tiên.
Thực hiện thanh toán các loại chi phí theo phê duyệt
Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo đơn vị phân công

Key accountabilities (2)
Key accountabilities (3)
Key Relationships - Line Manager
Giám đốc Dịch vụ Tuyển dụng
Key Relationships - Subordinate
Key Relationships - Internal relationship
Qualification and Experiences

Đại học
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng hệ thống quản trị thông tin ứng viên
Có kinh nghiệm quản lý, sắp xếp lịch hẹn và quản lý thông tin
Yêu thích công việc ngành nhân sự hoặc tuyển dụng

Apply now »