Share this Job
Apply now »
24-Jun-2022

Database Administrator (Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu)

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Mục tiêu

Cung cấp dịch vụ Cơ sở dữ liệu và phần mềm nền cho các hệ thống

 • Đảm bảo các hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm nền hoạt động liên tục, ổn định
 • Đảm bảo các hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm nền có khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh của ngân hàng
 • Đảm bảo các hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm nền đáp ứng những tiêu chuẩn công nghệ và tiêu chuẩn an ninh thông tin của Techcombank

Mô tả công việc

 • Giám sát và khắc phục sự cố của Cơ sở dữ liệu, SQL
 • Phát triển, vận hành và quản lý Cơ sở dữ liệu
 • Thiết lập, phân quyền người dùng thao tác với Cơ sở dữ liệu
 • Quản lý chính sách, qui trình Cơ sở dữ liệu trình để đảm bảo an ninh
 • Quản lý sao lưu / khôi phục Cơ sở dữ liệu
 • Quản lý công việc tự động hóa Cơ sở dữ liệu
 • Hỗ trợ, kết hợp với lập trình viên để xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí DBA.
 • Kiến thức chuyên sâu về các DB engines: Oracle, MS SQL server.
 • Có chứng chỉ quốc tế OCP – Oracle Database Certified Professional là lợi thế
 • Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc tốt với các hệ điều hành Linux / Unix
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt
 • Có tư duy logic tốt và có khả năng phân tích xử lý các vấn đề của hệ thống.
 • Tiếng Anh: 550 TOEIC

 

Apply now »