Loading...
Share this Job
Apply now »
14-Sep-2021

Officer, Payment and Trade Financing

Category:  Operation Division
Job Type: 
Facility:  Operations

Objective

Thực hiện các nghiệp vụ Chuyển tiền Quốc tế tại Bộ phận Chuyển tiền Quốc tế thuộc Đơn vị Thanh toán và Tài trợ thương mại

Key accountabilities (1)

1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Thực hiện kiểm tra và tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) của Ngân hàng.
4. Thực hiện lệnh chuyển tiền Quốc tế đi nước ngoài/phát hành Bank draft  nhận từ các đơn vị trên hệ thống Techcombank/Ngân hàng sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế của Techcombank.
5. Thực hiện hạch toán ghi có điện chuyển  tiền Quốc tế đến từ nước ngoài  của toàn hệ thống Techcombank nhận từ hệ thống Swift. 
6. Thực hiện nghiệp vụ nhờ thu séc thương mại Quốc tế của các đơn vị trên toàn hệ  thống Techcombank.
7. Thực hiện các yêu cầu sửa đổi/tra soát từ đơn vị trên toàn hệ thống và từ ngân hàng nước ngoài; quản lý, theo dõi và kiểm soát tình trạng các hồ sơ tra soát liên quan đến nghiệp vụ thuộc Phòng Chuyển tiền Quốc tế.
8. Kiểm tra và đối chiếu các giao dịch cuối ngày.
9. In liệt kê giao dịch và chấm chứng từ kế toán liên quan đến các giao dịch hạch toán, Lưu hồ sơ chứng từ nghiệp vụ.
10. Hỗ trợ các đơn vị Techcombank về giải đáp các thắc mắc, yêu cầu, khiếu nại liên quan đến các giao dịch thuộc Bộ phận Chuyển tiền Quốc tế. 
11. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm hoặc Giám đốc Chuyển tiền quốc tế

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trưởng nhóm/KSV Chuyển tiền quốc tế

Key Relationships - Subordinate

Key Relationships - Internal relationship

Chi nhánh, phòng giao dịch, đơn vị khác trong Techcombank.

Key Relationships - External relationship

Các bộ phận liên quan của Ngân hang đại lý, khách hàng của Techcombank

Success Profile - Qualification and Experiences

1.    Bằng cấp/Nghiệp vụ
• Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương…
2    Không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn            
3    Ngoại ngữ (Tiếng Anh): TOEIC tối thiểu 405
Tiếng Trung: Bằng A
4    • Am hiểu hệ thống Techcombank (cần am hiểu quy trình phối hợp giữa các bộ phận để thực hiện được giao dịch; và am hiểu hệ thống kiểm soát tuân thủ; hệ thống tác nghiệp liên quan tới nghiệp vụ thực hiện; am hiểu cơ chế ban hành văn bản liên quan nghiệp vụ, nguyên tắc phối hợp hỗ trợ của IT)
• Am hiểu sản phẩm/ dịch vụ của đơn vị (cần nắm được cam kết chất lượng, hiểu được điểm ưu  thế của các sản phẩm của TCB, so sánh được với các NH khác)
• Am hiểu quy định/Quy trình tác nghiệp trong đơn vị (cần nhận thức được các nguyên tắc xử lý giao dịch, các chế độ hạch toán kế toán của nghiệp vụ.)

Apply now »