Loading...
Share this Job
Apply now »
21-Jun-2021

IT Infrastructure Architect

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Xây dựng chiến lược hạ tầng công nghệ, đảm bảo phù hợp với chiến lược chung của Khối công nghệ và của toàn Ngân hàng
Xây dựng kiến trúc mục tiêu và các tiêu chuẩn công nghệ, đảm bảo phù hợp với chiến lược hạ tầng công nghệ                          
 

Key accountabilities

- Hiểu rõ yêu cầu và chiến lược kinh doanh làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược hạ tầng công nghệ phù hợp với nhu cầu hoạt động và phát triển của toàn ngân hàng.
- Xây dựng kiến trúc mục tiêu đảm bảo phù hợp với chiến lược hạ tầng công nghệ của ngân hàng
- Xây dựng lộ trình đầu tư công nghệ cho các hệ thống hạ tầng nhằm đạt được kiến trúc mục tiêu và phù hợp với chiến lược chung của ngân hàng
- Định kỳ hàng năm xây dựng ngân sách theo lộ trình đầu tư công nghệ và nghiên cứu đầu tư, xây dựng business case cho các dự án đầu tư hạ tầng công nghệ, đảm bảo triển khai chiến lược hạ tầng công nghệ theo đúng lộ trình
- Định kỳ rà soát, đánh giá hệ thống, đề xuất các phương án tối ưu khai thác hệ thống hạ tầng công nghệ của ngân hàng
- Tham gia phối hợp với nhóm vận hành hệ thống phân tích nguyên nhân gốc rễ và đề xuất phương án xử lý cho các sự cố và vấn đề phức tạp của hệ thống hạ tầng
- Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn về toàn bộ quá trình phân tích, thiết kế, đầu tư & triển khai để cung cấp các dịch vụ hạ tầng CNTT tiên tiến, hiệu quả cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh.
- Báo cáo định kỳ cho Giám đốc Kiến trúc hạ tầng và Quản lý triển khai

Success Profile - Qualification and Experiences

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng            
- Kinh nghiệm công tác: 6-7 năm            
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC 550 hoặc tương đương và theo quy định của TCB từng thời kỳ            
       
 

Apply now »