Share this Job
Apply now »
13-May-2022

Giao dịch viên

Category:  Retail Banking Group
Job Type: 
Facility:  Customer Services

Objective

Cung cấp các dịch vụ ngân hàng giao dịch cho các Khách hàng

Key accountabilities (1)

1. Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ (70% tỗng quỹ thời gian), như:
- Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng thủ tục của TCB.
- Cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân một cách nhanh nhất, tốt nhất .
- Luôn cập nhật các quy định, quy trình dịch vụ khách hàng và hướng dẫn của TCB
- Giải quyết các yêu cầu của khách hàng trong thẩm quyền.
2. Bán hàng (20% tổng quỹ thời gian)
- Xác dịnh cơ hội bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm khác, với các sản phẩm không thuộc phòng DVKH thì chuyển các bộ phận liên quan.
- Tiến hành gọi điện để bán sản phẩm cho khách hàng khi được Giám đốc DVKH yêu cầu.
- Luôn cập nhật các sản phẩm, chương trình Marketing và các chiến dịch bán hàng mới của TCB.
3. Báo cáo và kiểm tra (10% tỏng quỹ thời gian)
- Kiểm tra các giao dịch/chứng từ phát sinh trong ngày
- Đối chiếu giao dịch và lượng tiền mặt, đảm bảo số dư tại quỹ tiền mặt về không sau khi hết giờ giao dịch
- Chấm kiểm tra chứng từ đã hạch toán giao dịch của ngày hôm trước.
- Lập báo cáo hàng ngày sau khi hết giờ giao dịch
- Là thành viên của tổ tiếp quỹ ATM tại CN/PGD/vùng lân cận.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của KSV/Trưởng nhóm GDV.
B. Trách nhiệm
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
- Tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dành cho vị trí Giao dịch viên vâ các nội quy quy định khác của Ngân hàng theo từng thời kỳ
- Đảm bảo tính chính xác của các giao dịch thực hiện
- Tiếp nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, quy trình, dịch vụ, chính sách... để có khuyến nghị đối với các bộ phận chính sách.
Trong các chi nhánh chuyên SME, chi nhánh chuẩn, cần luân phiên đảm đương vai trò của một Chuyên viên điều phối giao dịch (xin xem thêm bản mô tả công việc khác của chức danh này)

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Trưởng nhóm GDV, và/ hoặc GĐ DVKH/KSV

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: không có

Key Relationships - Internal relationship

SME, PFS, priority, các chức danh khác trong bộ phận DVKH tại CN, TT huy động dân cư, TT priority (Khối PFS), Khối Marketing, Phòng Quản lý và nâng cao CLDV, Phòng quản lý thúc đẩy bán, phòng kiểm sóat sau (TT SSE - Khối SnD), TT PTML, IT (Khối OnT)

Key Relationships - External relationship

Khách hàng

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan
Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng
Ngoại ngữ: tiếng Anh (TOEIC từ 400 điểm trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương
Yêu cầu khác: có ngoại hình dễ nhìn, giọng nói chuẩn, dễ nghe
Khả năng tin học: có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm VP, tài chính ngân hàng

Apply now »