Loading...
Share this Job
Apply now »
08-Jun-2021

Giao dịch viên - Techcombank Hà Đông

Category:  Retail Banking Group
Job Type: 
Facility:  Retail Banking

Objective

Cung cấp các dịch vụ ngân hàng giao dịch cho các Khách hàng

Key accountabilities (1)

1. Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ (70% tỗng quỹ thời gian):
    - Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng thủ tục của TCB. 
    - Cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân một cách nhanh nhất, tốt nhất . 
    - Luôn cập nhật các quy định, quy trình dịch vụ khách hàng và hướng dẫn của TCB
    - Giải quyết các yêu cầu của khách hàng trong thẩm quyền.
2. Bán hàng (20% tổng quỹ thời gian)
    - Xác dịnh cơ hội bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm khác, với các sản phẩm không thuộc phòng DVKH thì chuyển các bộ phận liên quan. 
    - Tiến hành gọi điện để bán sản phẩm cho khách hàng khi được Giám đốc DVKH yêu cầu.
    - Luôn cập nhật các sản phẩm, chương trình Marketing và các chiến dịch bán hàng mới của TCB.
3. Báo cáo và kiểm tra (10% tổng quỹ thời  gian)
    - Kiểm tra các giao dịch/chứng từ phát sinh trong ngày
    - Đối chiếu giao dịch và lượng tiền mặt, đảm bảo số dư tại quỹ tiền mặt về không sau khi hết giờ giao dịch
    - Chấm kiểm tra chứng từ đã hạch toán giao dịch của ngày hôm trước.
    - Lập báo cáo hàng ngày sau khi hết giờ giao dịch
    - Là thành viên của tổ tiếp quỹ ATM tại CN/PGD/vùng lân cận.
    - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của KSV/Trưởng nhóm GDV.
    - Tiếp nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, quy trình, dịch vụ, chính sách... để có khuyến nghị đối với các bộ phận chính sách.

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Trưởng nhóm GDV, và/ hoặc GĐ DVKH/KSV

Success Profile - Qualification and Experiences

1. Trình độ học vấn: 
    Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.

2. Kỹ năng: 
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.
- Có kỹ năng bán hàng tốt và có thiên hướng bán hàng.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

3. Yêu cầu khác:
    Ngoại hình ưa nhìn

Apply now »