Loading...
Share this Job
Apply now »
11-Jan-2021

Giám đốc Chiến dịch Tiếp thị Kỹ thuật số

Category:  Marketing Division
Job Type: 
Facility:  Marketing

Objective

Lập kế hoạch, quản lý ngân sách và giám sát việc triển khai các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hình ảnh thương hiệu và trải nghiệm tiếp thị số của khách hàng

Key accountabilities (1)

- Quản trị xây dựng và triển khai chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số thương hiệu TCB:
   + Xây dựng kế hoạch, giám sát triển khai & đề xuất hành động
   + Quản lý triển khai chiến dịch
   + Quản lý tính liên tục các kênh của Digital (always-on)
- Xây dựng các quy trình quản lý các hoạt động tiếp thị kỹ thuật số.
- Xây dựng các bảng/ biểu mẫu quản lý hiệu quả các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số
- Phát triển chiến lược và lên kế hoạch cho các chiến dịch kỹ thuật số theo từng nhóm đối tượng và mục tiêu trên kênh kỹ thuật số
- Quản lý hiệu quả sử dụng ngân sách cho các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số
- Quản lý hiệu quả/ kết quả các chiến dịch tiếp thị thương hiệu và toàn hàng
- Đánh giá hiệu quả các chiến dịch được phụ trách không giới hạn phạm vị chiến dịch thương hiệu
- Quản lý các nhà cung cấp: xây dựng chiến lược và kế hoạch triển khai phù hợp với mục tiêu của toàn hàng; quản lý KOLs, ads/digital agency, đánh giá năng lực NCC
- Quản lý, đào tạo và phát triển năng lực nhân viên. Hướng dẫn, đôn đốc và thực hiện các hoạt động trong Văn hóa tổ chức, KRA, KPI, PDP

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc Tiếp thị Kỹ thuật số 

Key Relationships - Subordinate

Các chuyên gia trong mảng

Key Relationships - Internal relationship

CSA, OnT, BU, TCKH, CA, MKT, STRATEGY…

Key Relationships - External relationship

Các đối tác cung cấp dịch vụ cho TCB mảng digital, ads/digital agencies, KOLs, các cộng đồng digital…

Qualification and Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ
Kiến thức chuyên môn:
- Am hiểu tiếp thị số & các sản phẩm/dịch vụ tài chính, bảo hiểm
- Am hiểu lập kế hoạch & phân bổ ngân sách.
Kinh nghiệm:
- Chuyên môn: > 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị số
- Quản lý: 3 năm vị trí quản lý cấp trung hoặc tương đương
Ngoại ngữ (Tiếng Anh): TOEIC 650 hoặc tương đương

Apply now »