Loading...
Share this Job
Apply now »
25-Mar-2021

Expert of PFS Risk Policy & EW

Category:  Risk Management Division
Job Type: 
Facility:  Risk Management

Objective

Đảm bảo công tác phân tích, đánh giá, kiểm soát rủi ro tín dụng cá nhân và tài trợ tiêu dùng nhằm mục đích phát triển an toàn danh mục tín dụng cá nhân theo các chuẩn mực và thực hành tiên tiến

Key accountabilities (1)

1. Nghiên cứu và phát triển:
- Nguyên cứu cập nhật các chuẩn mực, kỹ thuật và thực hành quản trị rủi ro tiên tiến.
- Nghiên cứu và lựa chọn các đối tác tổ thức chuyên môn tư vấn về các chuẩn mực QTRR cho TCB.
- Tổ chức truyền thông đào tạo đảm bảo các bộ phận chức năng hiểu rõ và triển khai áp dụng
2. Ứng dụng thực tế:
- Hệ thống hóa hệ thống chính sách TDCN một cách hợp lý để có thể đáp ứng được nhu cầu kinh doanh hiện tại, kế hoạch dài hạn và xu hướng mới của thị trường tài chính
- Tùy chỉnh các phương pháp QTRR/thực hành tiên tiến để áp dụng phù hợp với TCB
- Tham gia triển khai công tác QTRR TDCN TDCN:
   + Định hướng tín dụng
   + Khung tiêu chí đánh giá chấp nhận danh mục giải pháp/sản phẩm (PAC)
   + Bộ tiêu chuẩn thẩm định
   + Công cụ, mô hình thẩm định
   + Cơ chế cảnh báo sớm
   + Triển khai xây dựng hệ thống cảnh báo sớm (EWS) rủi ro TDCN
   + Xây dựng mô hình dự báo chỉ tiêu chất lượng danh mục TDCN và Stress testing
3. Trách nhiệm khác: 
- Các nhiệm vụ khác do GĐ Chính sách, nhận diện và giảm thiểu RR TDCN phân công

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

GĐ Chính sách, nhận diện và giảm thiểu RR TDCN/ GĐ QTRR TDCN/ GĐ Khối

Key Relationships - Subordinate

TN, CVCC, CV

Key Relationships - Internal relationship

PTSP - PFS, Tài liệu nội bộ/Tuân thủ CnL, QTDM/Chiến lược rủi ro - khối QTRR

Key Relationships - External relationship

TCB AMC, TCB Jupiter

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, quản ký,…
Kiến thức tổng quan về QTRR:
- Có kiến thức chuyên sâu về rủi ro và quản lý rủi ro
- Có kiến thức nền tảng về pháp luật
- Am hiểu sâu về các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế và Việt Nam
Kinh nghiệm: 
- Chuyên môn: 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị rủi ro, 02 năm trong lĩnh vực ngân hàng tài, chính
Ngoại ngữ (Tiếng Anh): tối thiểu TOEIC 650 (Band 7)/550 (Band 6) hoặc tương đương

Apply now »