Loading...
Share this Job
Apply now »
25-Apr-2021

Expert of Credit Analyst

Category:  Whole Sales Banking Division
Job Type: 
Facility:  Business Banking

Objective

Thực hiện xử lý chuyên sâu và độc lập các thủ tục về trình duyệt, giải ngân và quản lý sau giải ngân đối với các Khách hàng Doanh nghiệp lớn thuộc phân khúc quản lý, đảm bảo các điều khoản, cam kết giữa Khách hàng và Techcombank được thực thi một cách an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp và đúng quy định của Techcombank và của pháp luật. Thực hiện vai trò tư vấn, hỗ trợ thẩm định, kiến thức ngành cho bộ phận Phân tích tín dụng và các công việc chung khác có liên quan.

Key accountabilities (1)

1. Thực hiện việc thẩm định và đề xuất các giải pháp tài chính và phi tài chính cho các KHDN thuộc phân khúc của Khối NHBB
- Thu thập đầy đủ hồ sơ từ khách hàng theo danh mục quy định trong quá trình thẩm định và chịu trách nhiệm kiểm tra về tính hợp lệ, hợp pháp, tính chân thực, tính nhất quán về bề mặt của thông tin, tài liệu thu thập từ khách hàng
- Am hiểu khách hàng (chiến lược phát triển, mô hình hoạt động kinh doanh), thực hiện đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, phương án kinh doanh để xây dựng dự phóng báo cáo tài chính/dòng tiền và đề xuất phương án cấp giải pháp tài chính phù hợp với khách hàng và định hướng của Techcombank.
- Lập báo cáo thẩm định, phối hợp trao đổi thông tin với các bộ phận liên quan bao gồm Bộ phận quan hệ khách hàng khối NHBB, bộ phận Quản trị rủi ro (Tái thẩm định, Chiến lược rủi ro, Quản trị Danh mục) và các khối khác của ngân hàng (BB, IB, Market, Pháp chế) nếu có và hoàn thiện thủ tục trình các cấp phê duyệt có thẩm quyền theo quy định.
−    Thông báo kết quả phê duyệt tới Khách hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc nhận và kiểm tra hồ sơ soạn thảo, , thực hiện các thủ tục trình khác biệt trong quá trình đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng với khách hàng, nhận và kiểm tra hồ sơ đã ký kết do khách hàng cung cấp và hoàn thành đề xuất khai báo khoản tín dụng lên hệ thống
−    Phối hợp với các bộ phận khác có liên quan làm rõ nội dung phê duyệt nhằm tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành; đánh giá phương án kinh doanh từng lần (nếu có).
2. Theo dõi chất lượng tín dụng, phát hiện dấu hiệu cảnh báo sớm và phối hợp đề xuất các phương án xử lý nợ có vấn đề
- Theo dõi các giới hạn về thời gian, hạn mức… tại các Hợp đồng Khách hàng ký kết với Techcombank và thông báo kịp thời tình trạng hạn mức cho các SRMs/RMs quản lý Khách hàng và Giám đốc Trung tâm để duy trì hoặc có các điều chỉnh phù hợp.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi, cập thông tin định kỳ toàn bộ hoạt động của KH, chủ động nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm. Tham gia vào Project team với vai trò đại diện khối WB khi được yêu cầu
Đề xuất và phối hợp thực hiện các biện pháp trong xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc Quản trị vận hành

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Giám đốc các mảng thuộc bộ phận

Key Relationships - Internal relationship

Các Khối (Khối BB, PFS, SnD, IB, Markets, Risk, OnT, Legal và Compliance, HR, Marketing and Finance) và các đơn vị trong Khối WB.

Key Relationships - External relationship

Đơn vị đối tác bên ngoài nhằm hỗ trợ và phát triển công việc của đơn vị và Khối NHBB

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, kinh doanh.
Ưu tiên ứng viên có bằng thạc sỹ/MBA từ các trường đại học nước ngoài.
Kiến thức chuyên môn:
- Am hiểu sâu sắc về nghiệp vụ thẩm định, vận hành tín dụng doanh nghiệp và tài trợ thương mại.
- Am hiểu về các quy định pháp lý trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.
- Có trên 10 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực phân tích, thẩm định và vận hành tín dụng đối với các KHDN lớn.
- Có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý con người, lập kế hoạch, tư duy chiến lược, quản lý sự thay đổi.
Trình độ tiếng Anh TOEIC 650 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có giá trị tương đương
Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any)

Apply now »