Loading...
Share this Job
Apply now »
03-Jun-2021

Expert, Retail Marketing

Category:  Marketing Division
Job Type: 
Facility:  Marketing

Objective

Tiếp thị sản phẩm chịu trách nhiệm phát triển các hoạt động tiếp thị liên quan đến sản phẩm trong đó bao gồm định vị, thông tin, và tạo ra sự khác biệt giữa sản phẩm của TCB và đối thủ cạnh tranh nhầm phát triển các chương trình sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của những phân khúc khách hàng trọng tâm.

Key accountabilities (1)

•    NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN
•    Nghiên cứu và am hiểu yêu cầu kinh doanh để hỗ trợ việc phối hợp với bộ phận Sản Phẩm và Segment để ra yêu cầu kinh doanh cần được trả lời (dựa trên giả định) khi thực hiện nghiên cứu khách hàng. Nhầm hiểu rõ được nhu cầu và các kênh tiếp thị phù hợp để tiếp cận khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả.
•    Hỗ trợ hoạch định chiến lược tiếp thị đi cùng với kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn cho các sản phẩm và dịch vụ cung cấp tới KHCN.
•    Hỗ trợ xây dựng chiến lược tiếp thị dựa trên đánh giá và nhận định về vị trí của sản phẩm và dịch vụ của RBG, qua so sánh và đánh giá đối thủ cạnh tranh.
o    Chịu trách nhiệm tạo ra những báo cáo định kỳ thị trường về tiếp thị (vĩ mô và vi mô), nhận định về vị trí của sản phẩm và dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh để RBG luôn nắm bắt xu hướng của thị trường về hoạt động tiếp thị.
•    Cung cấp thông tin liên quan tới nhu cầu và kỳ vọng của KHCN đến các bô phận liên quan nội khối dựa trên những phân tích, phản hồi và hiệu quả chiến dịch tiếp thị.
o    Phân tích dữ liệu từ các chiến dịch sản phẩm qua từng kênh đầu tư để tạo kế hoạch để cải thiện doanh thu.
•    Tham gia thực hiện đánh giá các đề xuất định vị giá trị của RBG để đưa ra những giải pháp tiếp thị phù hợp với nhu cầu và mong muốn của KHCN.
o    Tham gia vào working team thực hiện đánh giá các ý tưởng về CVP để hỗ trợ các bộ phận liên quan xây dựng các đề xuất giá trị cho các phân khúc kinh tế, phân khúc MKT, phân khúc chiến thuật.
o    Phân tích và đánh giá chính sách khuyến mãi dựa trên độ co giãn của cầu theo giá.
•    Hỗ trợ thiết lập và quản lý các kế hoạch ra mắt các sản phẩm mới, giới thiệu các sản phẩm hiện có và quản lý việc thực hiện kế hoạch với các bộ phận liên quan.

C. NHIỆM VỤ KHÁC
•    Tham gia các hoạt động văn hóa tổ chức của Techcombank
•    Phối hợp, hỗ trợ xây dựng nền tảng MKT dài hạn (truyền thông mục tiêu/ tự động hóa) phục vụ cho hoạt động KD-TT
•    Lâp kế hoạch phát triển bản thân (PDP) theo lộ trình, chủ động tham gia đào tạo và nâng cao năng lực
•    Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Tiếp thị Bán lẻ và Giám đốc Tiếp thị sản phẩm phân công

Key Relationships - Internal relationship

Tất cả các đơn vị chức năng trong ngân hàng: chủ yếu với các khối kinh doanh, RBG, CA, Strategy, Finance, Procurement, IT, OnT

Success Profile - Qualification and Experiences

- Bằng cấp/Nghiệp vụ: Đại học trở lên
- Kiến thức chuyên môn về marketing: >5 năm
- Kinh nghiệm làm sản phẩm ngân hàng: >2 năm
- Ngoại ngữ (Tiếng Anh – TOEIC > 700)

Apply now »