Loading...
Share this Job
Apply now »
05-Sep-2021

Chuyên viên thu nợ tín chấp tập sự

Category:  Techcombank AMC
Job Type: 
Facility:  Debt Collection

Objective

1. Thực hiện và hoàn thành kế hoạch thu hồi nợ được giao trong từng thời kỳ, hỗ trợ vào việc hoàn thành kế hoạch thu hồi nợ chung của Phòng, Trung tâm và Công ty.
2. Đảm bảo nghiệp vụ thu nợ tuân thủ các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của TCB và TCB AMC và đảm bảo lợi ích tối đa cho TCB.

Key accountabilities

1. Thực hiện tiếp nhận các khoản nợ tín chấp từ Phòng Nhắc Nợ và tiến hành các biện pháp thu hồi nợ hiệu quả trong khoảng thời gian từ 31 - 90 ngày:
- Tiếp nhận và trực tiếp thực hiện nhắc nợ thông qua hình thức chủ yếu là tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để yêu cầu Khách hàng trả nợ nhanh nhất, khả thi và hiệu quả nhất.
- Đề xuất, trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt về phương án thu nợ
- Soạn, trình ký, gửi các văn bản/tài liệu và thực hiện các công việc để triển khai thực hiện phương án nhắc nợ theo quy định nội bộ và/hoặc phê duyệt của Cấp có thẩm quyền.
- Thiết lập, duy trì mối quan hệ với các Đơn vị trong hệ thống và/ hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức khác có liên quan để phục vụ công tác xử lý và thu hồi nợ đạt hiệu quả.
2. Cập nhật tình trạng khách hàng và chịu trách nhiệm chuyển hồ sơ đầy đủ cho Đơn vị xử lý khác theo quy định.
3. Trách nhiệm khác:
- Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng/ Giám đốc Trung tâm phân công

Success Profile - Qualification and Experiences

  • Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
  • Giới tính: Nam
  • Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên sẽ được đào tạo và hướng dẫn trước khi bắt đầu công việc
  • Chăm chỉ, thật thà, có kĩ năng xử lý tình huống, có khả năng chịu được áp lực công việc, thường xuyên phải di chuyển.

QUYỀN LỢI:

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thu nhập: Từ 8-40 triệu/tháng, phụ thuộc vào kết quả hoàn thành công việc cá nhân

- Thưởng hoàn thành công việc hàng năm theo chính sách của công ty trong từng thời kỳ

- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của Techcombank AMC như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm sức khỏe của Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Apply now »