Loading...
Share this Job
Apply now »
09-Nov-2020

Chuyên viên tài trợ TM nhập khẩu

Category:  Operation Division
Job Type: 
Facility:  Operations
Objective
Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán và tài trợ thương mại tại Bộ phận Tài trợ thương mại nhập khẩu trực thuộc Đơn vị Thanh toán và Tài trợ thương mại.
Key accountabilities (1)

1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
1. Thực hiện kiểm tra và tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) của Ngân hàng.
3. Tiếp nhận và nhập liệu yêu cầu mở/ sửa đổi/ huỷ L/C và phát hành Bảo lãnh của toàn hệ thống. 
4. Tiếp nhận và thực hiện thanh toán LC nhập/DP/DA của toàn hệ thống.
5. Tiếp nhận và kiểm tra/ xử lý chứng từ nhập khẩu của LC/DP/DA của toàn hệ thống.
6. Tiếp nhận yêu cầu và làm thủ tục ký hậu vận đơn /phát hành bảo lãnh nhận hàng cho khách hàng đối với các giao dịch của các Ngân hàng có sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Techcombank.  
7. Theo dõi các bộ chứng từ quá hạn thanh toán để đôn đốc chi nhánh thanh toán.
8. Đối chiếu giao dịch cuối ngày với bộ phận Testkey

9. In liệt kê giao dịch và chấm chứng từ kế toán liên quan đến các bút toán hạch toán. Lưu hồ sơ và đóng chứng từ.
10. Nhận và xử lý các điện ngân hàng nước ngoài gửi về và các điện của Techcombank gửi đi  liên quan đến nghiệp vụ tài trợ thương mại nhập khẩu của toàn hệ thống
11. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm.

Qualification and Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ
• Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương…
Không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn
Ngoại ngữ (Tiếng Anh): TOEIC tối thiểu 500 trở lên hoặc các chứng chỉ khác tương đương (IELTS, TOEFL,..).
• Am hiểu hệ thống Techcombank (cần am hiểu quy trình phối hợp giữa các bộ phận để thực hiện được giao dịch; và am hiểu hệ thống kiểm soát tuân thủ; hệ thống tác nghiệp liên quan tới nghiệp vụ thực hiện; am hiểu cơ chế ban hành văn bản liên quan nghiệp vụ, nguyên tắc phối hợp hỗ trợ của IT)
• Am hiểu sản phẩm/ dịch vụ của đơn vị (cần nắm được cam kết chất lượng, hiểu được điểm ưu  thế của các sản phẩm của TCB, so sánh được với các NH khác)
• Am hiểu quy định/Quy trình tác nghiệp trong đơn vị (cần nhận thức được các nguyên tắc xử lý giao dịch, các chế độ hạch toán kế toán của nghiệp vụ.) 

Apply now »