Loading...
Share this Job
Apply now »
15-Apr-2021

Chuyên viên quản lý và khai thác danh mục

Category:  Business Banking Division
Job Type: 
Facility:  Business Banking

Objective

Quản lý và khai thác hiệu quả danh mục Khách hàng MSME được phân công thông qua việc: am hiểu Khách hàng, tiếp cận và chăm sóc Khách hàng tiềm năng/ Khách hàng chiến lược theo chính sách của TCB, cung cấp các sản phẩm tín dụng và phi tín dụng, gia tăng quan hệ và gắn kết Khách hàng với TCB nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh.
Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro tín dụng, quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp cho KH MSME trong phạm vi công việc được phân công

Key accountabilities (1)

1. Am hiểu Khách hàng
Cấp độ Danh mục
 Tiếp nhận Danh mục Khách hàng MSME do cấp quản lý phân công. Nghiên cứu và nắm vững– phương pháp – quy trình tiếp cận, khai thác và chăm sóc KH theo: (i) Trọng tâm của TCB trong từng thời kỳ, (ii) Hướng dẫn của cấp quản lý
 Nhận diện Khách hàng tiềm năng, Khách hàng chiến lược để tiếp cận và chăm sóc theo chiến lược, chính sách của TCB theo từng thời kỳ
Cấp độ Khách hàng
 Triển khai tiếp cận, tìm hiểu và thấu hiểu nhu cầu của Khách hàng qua đa kênh: điện thoại/ email/ kênh online/ gặp trực tiếp, phỏng vấn, ghi nhận và đánh giá toàn diện nhu cầu, vướng mắc của Khách hàng
2. Sản phẩm và Giá (Tư vấn giải pháp)
 Am hiểu hệ thống sản phẩm MSME (Vay, LC, Bảo lãnh, CASA, TD, FX, Banca,…) và các chính sách giá, chương trình kinh doanh, chương trình ưu đãi của TCB theo từng thời kỳ
 Tư vấn tổng thể gói giải pháp (ngắn hạn và dài hạn – SML, Digital Bundle,…) của TCB phù hợp với nhu cầu của Khách hàng – đảm bảo tối đa hóa số lượng sản phẩm tiềm năng/ Khách hàng và tối ưu hóa lợi ích cho cả Khách hàng và TCB
3. Bán hàng và Dịch vụ (Quản lý và Khai thác)
 Hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ theo quy định của TCB theo từng thời kỳ. Giải đáp các vướng mắc liên quan (nếu có)
Với Phi Tín dụng
 Tiếp nhận yêu cầu, các hồ sơ/chứng từ của Khách hàng để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ: CASA, FEB, Banca, …
 Chuyển yêu cầu và hồ sơ của Khách hàng đến các bộ phận có liên quan để xử lý theo quy trình của TCB theo từng thời kỳ
 Là đầu mối hỗ trợ Khách hàng theo dõi tiến độ xử lý, cam kết chất lượng của TCB (TAT/ SLA). Đồng thời, là đại diện tiếp nhận và phối hợp xử lý, giải quyết các yêu cầu tra soát, vướng mắc trong quá trình tác nghiệp và thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng
 Tiếp nhận ý kiến của Khách hàng về sản phẩm, quy trình, dịch vụ, chính sách để có khuyến nghị đối với các bộ phận có liên quan
Với Tín dụng
 Thu thập thông tin và hồ sơ tín dụng (của Khách hàng và nhóm Khách hàng có liên quan)
 Chịu trách nhiệm kiểm soát thực tế khách hàng (văn phòng, nhà kho, cửa hàng, TSBĐ…), thu thập thông tin, hồ sơ phục vụ cho việc thẩm định tín dụng
 Quản lý và chịu trách nhiệm về rủi ro tín dụng của khách hàng.
 Phối hợp với CSM chuẩn bị tờ trình thẩm định tín dụng
 Chịu trách nhiệm chính trong công tác kiểm soát sau vay và thu hồi nợ
 Bán chéo, khai thác sâu các nhu cầu của KH ngoài nhu cầu tín dụng, thực hiện chăm sóc KH để gia tăng gắn kết với TCB
4. Quản lý rủi ro (Tuân thủ)
 Tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình, đạo đức nghề nghiệp của TCB
 Thực hiện nhận biết Khách hàng (KYC) và đánh giá rủi ro (AML, tín dụng,…) theo đúng quy định, quy trình của TCB và của pháp luậ

Key accountabilities (2)

 Chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác, hợp lệ của hồ sơ và thông tin Khách hàng cung cấp, phòng chống gian lận – giả mạo.
5. Vận hành (phối hợp nội bộ)
 Phối hợp với các vị trí liên quan (CSM, BSO, BB Teller,…) để phục vụ nhu cầu của Khách hàng nhanh chóng, chính xác và kịp thời
 Tra cứu, kiểm tra thông tin và thao tác trên các hệ thống của TCB (T24, ECM/BPM, AMLOCK, Sale Funnel Tools, Debt Management, CIC,…)
 Lập báo cáo định kỳ theo quy định hoặc báo cáo phát sinh theo yêu cầu của cấp quản lý
6. Tổ chức và nhân sự
 Phát triển bản thân, tham gia đào tạo theo chương trình của TCB và tự đào tạo nhằm thực thi tốt vai trò nhiệm vụ và thích ứng với sự thay đổi có liên quan đến công việc
 Hợp tác chặt chẽ với các vị trí liên quan, hướng đến mục tiêu chung của đơn vị và ngân hàng
7. Quản lý hiệu quả
 Chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh cho cá nhân, quản lý thời gian và giải quyết công việc hiệu quả, đảm bảo hoàn thành KPI cá nhân được gia

 Chủ động theo dõi kết quả hoàn thành công việc; nêu ra các vướng mắc, khó khăn cần hỗ trợ (nếu có) với cán bộ quản lý để có biện pháp khắc phục
8. Các công việc khác: Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cán bộ quản lý

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc MSME

Key Relationships - Subordinate

không có

Key Relationships - Internal relationship

Các bộ phận, phòng ban tại chi nhánh (DVKH - Priority - BBC), các trung tâm thuộc SnD (SSE, QTKPP, Trung kinh doanh trực tiếp và dịch vụ khách hàng), Khối Marketing, Khối TB, Khối OnT, Khối BB, Khối PFS, Khối WB, Khối CA

Key Relationships - External relationship

Khách hàng, …

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng cấp: Trình độ đại học. Ưu tiên chuyên ngành Ngoại thương/Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng.
Kinh nghiệm: Ưu tiên có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng
Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 450 hoặc tương đương.

Apply now »