Loading...
Share this Job
Apply now »
20-Nov-2020

Chuyên viên cao cấp thẩm định KHDN lớn

Category:  Risk Management Division
Job Type: 
Facility:  Valuation
Objective
Thực hiện thẩm định các khoản cấp tín dụng cho phân khúc KHDN lớn
Key accountabilities (1)

Trách nhiệm chung:
-    Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng
-    Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... 
-    Tuân thủ sự sắp xếp công việc và đào tạo của Techcombank, của lãnh đạo. 
Trách nhiệm chuyên môn:
-    Tham gia thẩm định trực tiếp các hồ sơ khách hàng cùng đơn vị (đối với các hồ sơ thỏa mãn các tiêu chí theo quy định).
-    Nhận hồ sơ tín dụng theo sự phân công của Admin/Trưởng nhóm/Giám đốc thẩm định và phê duyệt KHDN lớn 
-    Phản hồi thông tin cho đơn vị kinh doanh về các yêu cầu bổ sung thêm thông tin hồ sơ tín dụng hay phối hợp cùng đơn vị kinh doanh đi thẩm định trực tiếp khách hàng đối với các trường hợp phải đi thẩm định trực tiếp theo qui định. 
-    Thực hiện tái thẩm định hồ sơ theo các quy trình nghiệp vụ trong công tác tái thẩm định : (i) Thẩm định tư cách pháp lý, kiểm tra đánh giá tính hợp lệ, hợp pháp của khoản cấp tín dụng; (ii) Phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng; (iii) Phân tích hiệu quả PAKD, tính hợp lý của việc xác định nhu cầu vốn, đánh giá những rủi ro trong việc quản lý khoản cấp tín dụng; (iv) Phân tích cơ cấu tài sản đảm bảo phù hợp với qui định; (v) Kiểm tra tính tuân thủ của Chi nhánh trong việc thực hiện các điều kiện phê duyệt của CGPD/HĐTD đối với khoản cấp tín dụng; (vi) các nội dung khác theo yêu cầu từng thời kỳ
-    Nêu ý kiến độc lập về việc đồng ý hay không đồng ý với khoản cấp tín dụng, đánh giá nhận xét mức độ rủi ro của việc cấp tín dụng.  Đề xuất các điều kiện/biện pháp phòng chống rủi ro khi thống nhất cấp tín dụng cho khách hàng. Nêu các đề xuất kiến nghị khác.
-    Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐTD đối với khoản cấp tín dụng được phân công thẩm định.
-    Tham gia các deal team/CTKD theo yêu cầu của  các cấp quản lý trực tiếp và quản lý cấp trên
-    Tham gia góp ý sản phẩm/CTKD/quy trình/quy định/hướng dẫn.
-    Ghi nhận các vướng mắc, khó khăn, các bất hợp lý trong quá trình làm việc, đề xuất/góp ý cải tiến quy trình/sản phẩm cùng Trưởng nhóm.

Key accountabilities (2)

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của  các cấp quản lý trực tiếp và quản lý cấp trên.

Key accountabilities (3)
Key Relationships - Line Manager
Giám đốc thẩm định và phê duyệt khách hàng doanh nghiệp lớn khu vực 1/2
Key Relationships - Subordinate
Không có
Key Relationships - Internal relationship

- Khối Ngân hàng bán buôn WB

- Khối Nguồn vốn

- Khối IB

- Khối DVNH và tài chính cá nhân

- Khối Pháp chế và kiểm soát tuân thủ

- Khối Vận hành Công nghệ

- Hội đồng phê duyệt tín dụng

Key Relationships - External relationship

- Hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước

- Khách hàng trọng yếu

- Doanh nghiệp đầu ngành

Qualification and Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ
Kiến thức chuyên môn
Có kiến thức về quy định NHNN, Bộ/Ban ngành liên quan đến ngành/lĩnh vực thẩm định
Kiến thức về tài chính, quản trị rủi ro doanh nghiệp, ngân hàng
Hiểu biết, hệ thống Pháp luật Việt Nam và một sô ngành kinh tế kỹ thuật,công nghiêp, thương mai, chuỗi giá trị ngành
Am hiểu sản phẩm, hoạt động kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp lớn, khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính (KNV và TTTC), khối Ngân hàng Đầu tư (IB)
Xây dựng giải pháp & đánh giá tổng hợp các nghiệp vụ chuyên môn sâu. Giải pháp tín dụng áp dụng trong phê duyệt đảm bảo quản lý rủi ro & hiệu quả cho TCB, nhưng phù hợp với thực tế giao dịch thị trường
Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm làm việc trong lĩnh vực/ngành liên quan đến tài chính/ngân hàng và thẩm định doanh nghiệp; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Apply now »