Loading...
Share this Job
Apply now »
14-Apr-2021

Chuyên viên cao cấp Vận hành Máy chủ 1

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

1. Điều hành hệ thống: Trực tiếp thực hiện các hoạt động giám sát, vận hành, xử lý sự cố hệ thống máy chủ và lưu trữ, đảm bảo các hệ thống được giao hoạt động ổn định, an toàn và sẵn sàng cao. Triển khai các giải pháp kỹ thuật theo đúng quy trình nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, cung cấp hạ tầng máy chủ có chất lượng phục vụ hoạt động của các dịch vụ công nghệ lớp trên.
2. Hỗ trợ người dùng: Trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.

Key accountabilities (1)

1. Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
- Giám sát và báo cáo hoạt động hằng ngày của hệ thống File Server, Server tại các đơn vị trên toàn khu vực, và các hệ thống Server tại DC, DR theo phân công của quản lý trực tiếp.
- Vận hành các hệ thống máy chủ trên nền tảng OS: HP-UNIX, AIX, Linux, Windows.
- Vận hành hệ thống ảo hóa trên các nền tảng Vmware, VIOS IBM, vPAR HP-UNIX.
- Lập nhật ký công việc và định kỳ báo cáo Trưởng nhóm, Giám đốc Vận hành hạ tầng.
- Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt theo yêu cầu: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện archive, kiểm thử dự phòng, restoration test, kiểm thử các bản vá nâng cấp.
- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hệ thống.
2. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
- Hỗ trợ mức chuyên sâu (mức 3) theo phân công.
3. Các trách nhiệm khác:
- Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
- Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
- Tham gia cải tiến các quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trưởng nhóm Vận hành Máy chủ hoặc Giám đốc Vận hành Máy chủ.

Key Relationships - Subordinate

Không

Key Relationships - Internal relationship

Toàn bộ cán bộ nhân viên ngân hàng.

Key Relationships - External relationship

Nhà cung cấp, đối tác, outsource.

Success Profile - Qualification and Experiences

1 Bằng cấp/Nghiệp vụ: Chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông
2. Kiến thức chuyên môn:
Nắm vững công nghệ máy chủ cùng các loại hệ điều hành phổ dụng.
Hiểu rõ các thành phần chức năng trong 1 hệ thống hạ tầng máy chủ cỡ lớn
Hiểu rõ các giải pháp máy chủ
3. Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin: 5+ năm
Kinh nghiệm vận hành máy chủ: 4+ năm
4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Apply now »