Loading...
Share this Job
Apply now »
31-Mar-2021

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - Khối Công nghệ

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Xây dựng, triển khai và quản lý các chương trình phát triển năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn lực của khối.

Key accountabilities (1)

Phát triển nguồn lực của khối.
- Đầu mối giám sát và triển khai xây dựng chương trình phát triển sự nghiệp của cán bộ nhân viên tại các đơn vị. Phối hợp cùng Giám đốc Chức năng của các đơn vị để xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp của cán bộ nhân viên, phát triển đội ngũ kế cận.
- Phối hợp với Các giám đốc đơn vị chức năng tổ chức, xây dựng và giám sát triển khai việc xây dựng, chuẩn hóa: các chức danh, tiêu chuẩn kiến thức / kỹ năng, khung năng lực, danh mục đào tạo cho các vị trí.
- Phối hợp với Các giám đốc đơn vị chức năng tổ chức và giám sát việc xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo đảm bảo lộ trình phát triển cán bộ được thực hiện theo đúng kế hoạch.
- Quản lý và triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực như chương trình talent pool, specialist, hi-per...
- Tổng hợp kế hoạch, ngân sách đào tạo và phát triển hàng năm của các đơn vị nội bộ. Kiểm soát chi phí liên quan tới sử dụng nguồn ngân sách dành cho phát triển nguồn lực (đào tạo, hội thảo…) Tổng hợp, phân tích, đánh gia tình hình hoạt động của các đơn vị trong khối và báo cáo định kỳ.
- Hỗ trợ Giám đốc quản lý, phát triển nguồn nhân lực trong việc xây dựng và triển khai, các chương trình hành động của khối (bao gồm Action plan và KRA), theo dõi và đốc thúc việc triển khai kế hoạch hoạt động của các đơn vị.
- Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông, văn hóa tổ chức của khối.
- Các công việc khác theo phân công của giám đốc đơn vị.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc phát triển năng lực/ Giám đốc Quản lý và phát triển nguồn lực.

Key Relationships - Subordinate

Key Relationships - Internal relationship

Các bộ phận trực thuộc khối VHCN và các Khối HR và các khối trong ngân hàng.

Key Relationships - External relationship

Các tổ chức tuyển dụng, các trường đại học, các trung tâm đào tạo.

Success Profile - Qualification and Experiences

1 Bằng cấp/Nghiệp vụ
Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương, quản lý nhân sự
2. Kiến thức chuyên môn
Am hiểu kiến thức quản trị nguồn nhân lực
Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến Hành chính nhân sự
3. Kinh nghiệm
Kinh nghiệm Quản lý nguồn nhân lực cho các tổ chức trong/ ngoài nước: 3 năm
4. Ngoại ngữ :
Tiếng Anh TOEIC tối thiểu cấp độ 3 – 605 điểm hoặc các chứng chỉ khác tương đương.

Apply now »