Loading...
 
Share this Job
Apply now »
26-Nov-2021

Chuyên viên cao cấp Phát triển Ứng dụng

Category:  Techcom Securities
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

- Theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ phận để tuân theo chiến lược phát triển chung theo từng thời kỳ cho dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) nhằm nâng cao tính hiệu quả và tự động hoá của các quy trình giao dịch và nghiệp vụ của khối Ngân hàng đầu tư (NHĐT).
- Nắm vững các nghiệp vụ, kỹ năng của mảng CNTT đảm bảo hoàn thành công việc được giao, đạt chất lượng và tuân theo định hướng của mảng chức năng cũng như của Techcom Securities (TCBS) và mảng dịch vụ NHĐT.

Key accountabilities (1)

1. Thực hiện các nghiệp vụ thuộc phạm vi của mảng chức năng tuân theo phân công của Trưởng nhóm quản lý, Giám đốc Công nghệ thông tin và theo định hướng hoạt động của Khối NHĐT.
2. Theo sự phân công của Trưởng nhóm quản lý trực tiếp tham gia xây dựng các dự án công nghệ thông tin.
3. Tham gia xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ CNTT.
4. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, đưa ra những giải pháp thích hợp phù hợp với chiến lược của CNTT và khối NHĐT.
5. Tham gia trực tiếp quản lý vận hành ứng dụng, cấu hình mạng, hệ thống; triển khai gói phát triển phần mềm theo nhu cầu của nghiệp vụ CNTT, khối NHĐT và Techcombank.
6. Hỗ trợ các mảng chức năng trong nội bộ TCBS và khách hàng về những vấn đề gặp phải do hệ thống giao dịch gây ra.
7. Phối hợp tích cực và chặt chẽ với các bộ phận thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán cũng như các bộ phận có liên quan thuộc Techcombank để hướng tới đạt hiệu quả cao nhất cho mục tiêu chung của mảng NHĐT – Techcombank.
8. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo.

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ
- Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành CNTT
- Ưu tiên có bằng cấp quốc tế và chứng chỉ nghề nghiệp về CNTT, bảo mật, network, lập trình.
Kinh nghiệm
- Kinh nghiệm chuyên môn: Ưu tiên đã làm việc 3-5 năm tại các lĩnh vực liên quan đến công nghệ trong ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp lớn về viễn thông, phần mềm
Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Bằng TOEIC 550(hoặc tương đương).
(Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh)
Kiến thức chuyên môn
- Am hiểu tổ chức;
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của đơn vị;
- Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị và TCB

Apply now »