Loading...
Share this Job
Apply now »
09-Jun-2021

Chuyên viên Vận hành hoạt động công nghệ

Category:  Techcom Securities
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

1. Vận hành hoạt động: Trực tiếp thực hiện các hoạt động vận hành giám sát, xử lý các sự cố, đảm bảo các hệ thống ứng dụng và hạ tầng hoạt động ổn định, an toàn và sẵn sàng cao.
2. Hỗ trợ người dùng: Trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.

Key accountabilities (1)

1. Trách nhiệm trong vận hành hoạt động:
-Thực hiện các công việc vận hành thông thường: Vận hành, giám sát và báo cáo tình trạng hoạt động hằng ngày của hệ thống ứng dụng và hạ tầng
- Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện kiểm thử dự phòng.
- Báo cáo tình trạng hệ thống.
- Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống.
2. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
- Hỗ trợ ticket IT Support
- Hoạt động Help Desk
3. Các trách nhiệm khác
- Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
- Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
- Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông
Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ.
Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Bằng TOEIC 550(hoặc tương đương).
Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh
Kiến thức chuyên môn
- Am hiểu các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, hiểu rõ các thành phần chức năng trong hệ thống CNTT ngân hàng.
- Hiểu rõ và nắm vững các tiêu chuẩn, khung quản lý, quản trị công nghệ tiên tiến như: ITIL, ISMS, COBIT, ...

Apply now »