Loading...
Share this Job
Apply now »
19-Feb-2021

Chuyên viên Phát triển ứng dụng, (1)

Category:  Techcom Securities
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

- Theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ phận để tuân theo chiến lược phát triển chung theo từng thời kỳ cho dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) nhằm nâng cao tính hiệu quả và tự động hoá của các quy trình giao dịch và nghiệp vụ của khối Ngân hàng đầu tư (NHĐT).

- Nắm vững các nghiệp vụ, kỹ năng của mảng CNTT đảm bảo hoàn thành công việc được giao, đạt chất lượng và tuân theo định hướng của mảng chức năng cũng như của Techcom Securities (TCBS) và mảng dịch vụ NHĐT.

Key Accountablities (1 of 3)

1. Thực hiện các nghiệp vụ thuộc phạm vi của Bộ phận tuân theo phân công của Trưởng nhóm quản lý, Giám đốc công nghệ thông tin và theo định hướng hoạt động của Khối NHĐT.

2. Theo sự phân công của Trưởng nhóm quản lý trực tiếp tham gia xây dựng các dự án công nghệ thông tin.

3. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, đưa ra những giải pháp thích hợp phù hợp với chiến lược của IT và khối NHĐT

4. Tham gia trực tiếp quản lý vận hành ứng dụng, cấu hình mạng, hệ thống; triển khai gói phát triển phần mềm theo nhu cầu của nghiệp vụ CNTT, khối NHĐT và Techcombank.

5. Hỗ trợ các mảng chức năng trong nội bộ TCBS và khách hàng về những vấn đề gặp phải do hệ thống giao dịch gây ra.

6. Phối hợp tích cực và chặt chẽ với các bộ phận Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán cũng như các bộ phận có liên quan thuộc Techcombank để hướng tới đạt hiệu quả cao nhất cho mục tiêu chung của mảng NHĐT – Techcombank.

7. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo.

Key Accountablities (2 of 3)

Key Accountablities (3 of 3)

Qualification & Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ
- Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành CNTT
- Ưu tiên có bằng cấp quốc tế và chứng chỉ nghề nghiệp về CNTT, bảo mật, network, lập trình.

Kinh nghiệm
- Kinh nghiệm chuyên môn: Ưu tiên đã làm việc 1 năm tại các lĩnh vực liên quan đến công nghệ trong ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp lớn về viễn thông, phần mềm
- Kinh nghiệm quản lý: Ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành.

Ngoại ngữ (Tiếng Anh): TOEIC tối thiểu 500 hoặc tương đương

Apply now »