Share this Job
Apply now »
03-Aug-2022

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp SME (RM SME)

Category:  Customer Service & Financial Advisory Division
Job Type: 
Facility:  Business Banking

Objective

Phát triển, quản lý quan hệ với khách hàng doanh nghiệp MSME, SME mới và hiện hữu; Chịu trách nhiệm tư vấn các SPDV, chăm sóc khách hàng, theo dõi tình trạng khách hàng trong danh mục quản lý, bao gồm công tác quản lý rủi ro, theo dõi thu hồi nợ nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh mảng KHDN được giao.

Key Accountablities (1 of 3)

1. Am hiểu khách hàng:

§ Thu thập/ tìm hiểu những nhận định, nguồn khách hàng tiềm năng (leads) nhằm hiểu rõ đặc điểm, nhu cầu, thị trường, sản phẩmngân hàng cạnh tranh… của phân khúc khách hàng MSME, SME /tiểu phân khúc trọng tâm được giao.

§ Thu thập, phân tích thông tin về khách hàng hiện hữu, tình hình hoạt động/phương thức/phương án kinh doanh, báo cáo tài chính,... nhằm am hiểu khách hàng, nhu cầu và có khả năng tư vấn phương án kinh doanh cho khách hàng.

2. Sản phẩm và Giá: 

§ Các sản phẩm (SP) và chính sách giá SP được chào bán, tư vấn cho khách hàng: Sản phẩm dịch vụ (SPDV) chuẩn, gói SP, chương trình kinh doanh (CTKD) bao gồm huy động, tín dụng, dịch vụ, tài trợ thương mại, ngoại hối, và các sản phẩm khác dành cho khách hàng doanh nghiệp MSME, SME.

§ Chính sách giá dựa trên kế hoạch tài chính với khách hàng (ACP)/giá trị vòng đời của khách hàng (CLV) theo quy định.

§ Các SP, chương trình bán thêm, bán chéo thuộc PFS, WB… theo định hướng của TCB.

§ Thu thập thông tin sản phẩm của ngân hàng cạnh tranh định kỳ theo quy định hoặc yêu cầu.

3. Bán hàng và dịch vụ: 

3.1. Thiết lập quan hệ với KHDN mới, duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng hiện hữu:

§ Chủ động hẹn gặp, tiếp cận khách hàng theo leads được phân công hoặc tự tìm kiếm.

§ Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng nhằm tăng quy mô giao dịch, thị phần hầu bao (wallet share) của khách hàng tại TCB.

3.2. Tư vấn tài chính cho khách hàng:

§ Tư vấn các (gói) SPDV, giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng

§ Tư vấn những nội dung có thể cải thiện trong kế hoạch kinh doanh (các giả định tài chính, dòng tiền) dựa trên am hiểu về ngành kinh doanh của khách hàng..

§ Đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp trên cơ sở am hiểu tình trạng khách hàng và diễn biến trong ngành.

3.3. Quản lý danh mục khách hàng:

§ Quản lý danh mục khách hàng hiện hữu (về doanh số, chất lượng, cấu trúc...), đẩy mạnh bán thêm, bán chéo nhằm tăng wallet share và chất lượng danh mục theo định hướng của TCB.

3.4. Chăm sóc khách hàng

Key Accountablities (2 of 3)

§ Chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng trong danh mục quản lý, chuyển tải CVP đến khách hàng và thực hiện các cam kết chất lượng (TATs/ SLAs) nhằm gia tăng trải nghiệm, hài lòng của khách hàng tại TCB.

4. Quản lý rủi ro tín dụng:

4.1. Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro tín dụng từ đầu đến cuối trên danh mục khách hàng quản lý.

4.2. Thẩm định tín dụng:

§ Chịu trách nhiệm thẩm định khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ, tài sản bảo đảm, ... đề xuất cấp tín dụng và trình cấp phê duyệt trong thẩm quyền.

4.3. Quản lý sau cấp tín dụng:

§ Quản lý, giám sát sau khi cấp tín dụng, nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm và thực hiện hướng dẫn/ định hướng xử lý rủi ro.

§ Quản lý quá trình thu hồi nợ đối với khách hàng, tham gia xử lý nợ xấu phát sinh.

5. Vận hành:

§ Tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn... liên quan.

§ Chủ động nhận diện và quản lý rủi ro hoạt động liên quan danh mục khách hàng quản lý.

6. Tổ chức & nhân sự:

§ Phát triển bản thân nhằm thực thi tốt vai trò nhiệm vụ và thích ứng với sự thay đổi có liên quan đến công việc.

§ Hợp tác chặt chẽ với các vị trí liên quan, hướng đến mục tiêu chung của đơn vị và ngân hàng.

7. Quản lý hiệu quả:

§ Quản lý hiệu quả danh mục khách hàng được giao phụ trách theo các hướng dẫn, quy định của TCB.

§ Quản lý chặt chẽ kết quả kinh doanh thực hiện so với KPI được giao.

8. Các công việc khác: theo phân công của Giám đốc SME

Key Accountablities (3 of 3)

Qualification & Experiences

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong lãnh vực bán hàng đối với KHDN.

Ngoại ngữ (Tiếng Anh): tối thiểu TOEIC 550 (Band 6)/650 (Band 7)hoặc tương đương

Apply now »