Chuyển đổi

 
Đang tải...
Lưu Danh mục dưới định dạng Cấp tin RSS
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 3, Kết quả 1 đến 10
Chức vụ Khối/Công ty Địa điểm Cấp bậc Lĩnh Vực Sort descending
Đặt lại
Director, Solution Architecture
Director, Solution Architecture Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Director and above Technology
Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Director and above Technology
Senior Project Manager
Senior Project Manager Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Manager Technology
Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Manager Technology
Project Manager
Project Manager Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Technology
Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Technology
Enterprise Architect
Enterprise Architect Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Technology
Information Technology Division TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Technology
Head of Innovation & Digital Strategy
Head of Innovation & Digital Strategy Văn phòng Chuyển đổi Ngân hàng số TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp cao Ngân hàng số
Văn phòng Chuyển đổi Ngân hàng số TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp cao Ngân hàng số
Kỹ sư cao cấp Dữ liệu
Kỹ sư cao cấp Dữ liệu Khối Dữ liệu và Phân tích TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dữ liệu & Phân tích
Khối Dữ liệu và Phân tích TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dữ liệu & Phân tích
Senior Data Scientist - D&A Division
Senior Data Scientist - D&A Division Khối Dữ liệu và Phân tích TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dữ liệu & Phân tích
Khối Dữ liệu và Phân tích TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dữ liệu & Phân tích
Head of Innovation & Digital Strategy
Head of Innovation & Digital Strategy Digital Office TP. Ha Noi, VN Director and above Digital
Digital Office TP. Ha Noi, VN Director and above Digital
UX Designer
UX Designer Digital Office TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Digital
Digital Office TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Digital
UI Designer
UI Designer Digital Office TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Digital
Digital Office TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Digital