Chuyển đổi

 
Đang tải...
Lưu Danh mục dưới định dạng Cấp tin RSS
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 3, Kết quả 1 đến 10
Chức vụ Khối/Công ty Địa điểm Cấp bậc Lĩnh Vực
Đặt lại
Head of Agile Center
Head of Agile Center Transformation Office TP. Ha Noi, VN Director and above Change and Transformation
Transformation Office TP. Ha Noi, VN Director and above Change and Transformation
Senior Manager, Data Engineering
Senior Manager, Data Engineering Data and Analytics Division TP. Ha Noi, VN Manager Data & Analytics
Data and Analytics Division TP. Ha Noi, VN Manager Data & Analytics
SENIOR SCRUM MASTER
SENIOR SCRUM MASTER Transformation Office TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Change and Transformation
Transformation Office TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Change and Transformation
Senior Business Analyst
Senior Business Analyst Digital Office TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Change and Transformation
Digital Office TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Change and Transformation
Expert, Change Management
Expert, Change Management Transformation Office TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Change and Transformation
Transformation Office TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Change and Transformation
Senior Expert, Enterprise Transformation Architecture
Senior Expert, Enterprise Transformation Architecture Transformation Office TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Change and Transformation
Transformation Office TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Change and Transformation
Senior Manager, Digital Partnership
Senior Manager, Digital Partnership Digital Office TP. Ha Noi, VN Manager Digital
Digital Office TP. Ha Noi, VN Manager Digital
Senior Data Scientist - Data & Analytics Division
Senior Data Scientist - Data & Analytics Division Data and Analytics Division TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Data & Analytics
Data and Analytics Division TP. Ha Noi, VN Experienced (Non-Manager) Data & Analytics
Senior Data Scientist - D&A Division
Senior Data Scientist - D&A Division Khối Dữ liệu và Phân tích TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dữ liệu & Phân tích
Khối Dữ liệu và Phân tích TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dữ liệu & Phân tích
Senior Manager, Data Architecture
Senior Manager, Data Architecture Data and Analytics Division TP. Ha Noi, VN Manager Data & Analytics
Data and Analytics Division TP. Ha Noi, VN Manager Data & Analytics