Chia sẻ Việc làm này
Nộp hồ sơ ngay »
09-09-2022

Giám đốc Quan hệ khách hàng (40000958)

Danh mục:  Khối ngân hàng bán buôn
Ngân hàng bán buôn

Mục tiêu

- Thiết lập, quản trị, chăm sóc, duy trì, phát triển quan hệ với danh mục KHDN theo từng LVKT/KHDN chiến lược thuộc khối NHBB nhằm am hiểu KH, nhận diện cơ hội và rủi ro của các KH và chuỗi giá trị của họ.
- Đề xuất xây dựng các giải pháp phù hợp với KH, trở thành nhà tư vấn, thu xếp vốn chính cho KH và trở thành ngân hàng giao dịch chính cho KH phụ trách và chuỗi giá trị của các KH này.
- Phối hợp với các khối sản phẩm, khối BB, PFS và các khối hỗợ để hiện thực hóa các cơ hội và quản trị rủi ro hiệu quả các KH phụ trách và chuỗi giá trị của họ.

Trách nhiệm chính (1)

Tham gia kinh doanh trực tiếp phù hợp Chức năng như sau
- Xây dựng và phát triển quan hệ khách hàng
- Thực hiện am hiểu khách hàng
- Phối hợp với LVKT xác định và triển khai CVP khách hàng
- Xây dựng ACP, kế hoạch hành động và triển khai tư vấn khách hàng
- Quản lý hiệu quả theo khách hàng
Cụ thể các công việc cần thực hiện:
- Quản lý, khai thác và phát triển quan hệ với các KH trong danh mục khách hàng được giao (chủ yếu là các khách hàng với các nhu cầu tài chính đa dạng), đảm bảo đạt và vượt TOI theo kế hoạch và kiểm soát tốt chất lượng nợ của toàn bộ danh mục khách hàng của mình.
-Thực hiện trình và bảo vệ tờ trình tín dụng/tờ trình sử dụng dịch vụ (nếu có) tại Hội đồng Tín dụng các cấp/cấp phê duyệt.
-Thường xuyên rà soát danh mục hiện hữu, nhằm phát hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm, các rủi ro tiềm ẩn. Đồng thời, phối hợp với lãnh đạo trực tiếp và các bên liên quan đề xuất/đưa ra các phương án ứng phó với các rủi ro phát sinh/có khả năng phát sinh, và triển khai các phương án quản trị rủi ro đối với từng khách hàng.
-Phối hợp cùng bộ phận đầu mối của Khối phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm toán, kiểm soát định kỳ và khi phát sinh yêu cầu.
-Đưa ra các ý tưởng, đề xuất về phát triển kinh doanh, quản trị rủi ro và phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai thực hiện ý tưởng đó
-Duy trì và đẩy mạnh quan hệ với tất cả các KH trong danh mục của mình ở cấp lãnh đạo và cấp quản lý /vận hành
-Thiết lập, xây dựng quan hệ và thu hút các KH mới trong lĩnh vực kinh doanh của nhóm
-Đóng góp ý kiến xây dựng sản phẩm, Cải tiến quy trình, chất lượng dịch vụ
-Làm đầu mối cung cấp thông tin, kết nối với PNS liên khối nhằm gia tăng volume giao dịch của cả chuỗi, nhóm KH liên quan tại TCB.

Trách nhiệm chính (2)

Tham gia triển khai nhiệm vụ, dự án của Khối và của TCB theo phân công của cấp trên
- Triển khai kế hoạch BCP của đơn vị theo các quy định của TCB.
- Thực hiện tuân thủ các quy định, chính sách, quy trình, hướng dẫn của TCB và của pháp luật đối với các cán bộ trong đơn vị phụ trách.

Trách nhiệm chính (3)

Phát triển bản thân
- Tham gia các Khóa Đào tạo phát triển năng lực; xây dựng lộ trình phát triển cho bản thân
Văn hóa doanh nghiệp:
- Hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi theo quy định của ngân hàng
Các nhiệm vụ khác do Giám đốc đơn vị phân công

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc quan hệ khách hàng/Quản lý cao cấp quan hệ khách hàng/Cố vấn quan hệ khách hàng

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Không

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các bộ phận nội bộ thuộc các Khối liên quan

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Công ty, tổ chức kinh tế, cơ quan nhà nước hỗ trợ và phát triển công việc của đơn vị và Khối NHBB

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm chuyên môn:
- Có tối thiểu 10+ năm kinh nghiệm làm việc tại Đơn vị kinh doanh trực tiếp mảng Khách hàng doanh nghiệp
- Am hiểu các quy định của pháp luật về ngân hàng và doanh nghiệp, các chính sách, quy định, sản phẩm của ngân hàng cho KHDN
- Có kiến thức tốt về thị trường, hoạt động kinh doanh của KHDN cũng như những ngành nghề, lĩnh vực tài trợ chính của Khối KHDN
- Tiếng Anh: tối thiểu TOIEC 650 (hoặc các chứng chỉ khác tương đương)
Bằng cấp:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, phân tích thống kê

Nộp hồ sơ ngay »