Chia sẻ Việc làm này
Nộp hồ sơ ngay »
17-03-2023

Chuyên viên Xử lý Tín dụng (40000108)

Danh mục:  Operations Division
Vận hành

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí thực hiện việc soạn thảo và kiểm soát các hồ sơ tín dụng (hồ sơ hạn mức, giải ngân, bảo lãnh, LC chiết khấu,...), hồ sơ tài sản bảo đảm (gồm nhập – giải chấp – điều chỉnh tài sản bảo đảm,...), các giao dịch tín dụng sau vay theo từng phân khúc khách hàng hoặc các công việc liên quan đến công tác hỗ trợ vận hành tại các cụm hỗ trợ tín dụng theo quy định từng thời kỳ.

Trách nhiệm chính

I/ Quản lý hoạt động nghiệp vụ
1. Đảm bảo tính chính xác, tính tuân thủ trong việc soạn thảo/kiểm soát các hồ sơ hạn mức, hồ sơ tín dụng (cho vay, bảo lãnh, LC)/ hồ sơ tài sản bảo đảm đảm bảo, thu nợ, giải chấp TSBĐ, giao dịch điều chỉnh khoản vay, điều chỉnh TSBĐ; báo cáo hỗ trợ đơn vị kinh doanh theo quy định; kiểm soát sau; helpdesk, xác thực bảo lãnh, nhận yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh ... phù hợp với quy định của Techcombank và theo phê duyệt của chuyên gia phê duyệt.
2. Kiểm tra, kiểm soát các điều kiện; chứng từ của các giao dịch trước khi giải ngân, bảo lãnh; LC,...; tài sản đảm bảo (nhập - giải chấp - điều chỉnh) theo quy định của TCB/theo phê duyệt và theo đúng phân định trách nhiệm.
3. Đảm bảo tính chính xác, tính tuân thủ trong việc quản lý hồ sơ tín dụng vật lý và hỗ trợ tín dụng tại các cụm, bao gồm:
- Nhập kho, quản lý hồ sơ tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm (xuất/xuất mượn/điều chuyển, kiểm kê,...)
- Hạch toán thông tin tài sản bảo đảm trên hệ thống T24 sau khi hồ sơ được nhập kho vật lý
- Hỗ trợ và thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục công chứng thế chấp TSBĐ, đăng ký giao dịch bảo đảm tại các cơ quan nhà nước hoặc trực tuyến, đăng ký và giao nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe với tài sản là ô tô mới; hoàn thiện các công việc khác liên quan đến tài sản đảm bảo đối với các cơ quan hữu quan./các chủ đầu tư liên kết/ theo quy định từng thời kỳ; hướng dẫn khách hàng ký Hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ và các hồ sơ khác theo quy định từng thời kỳ
4. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs); Đảm bảo chất lượng dịch vụ tới khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh của Ngân Hàng.
5. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.

.

II/Quản lý công việc khác
1. Tham gia các dự án theo phân công
2. Thực hiện các hoạt động xây dựng văn hóa tổ chức
3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm/ Giám đốc bộ phận/ Ban giám đốc CCP từng thời kỳ

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Xử lý tín dụng; Trưởng nhóm Xử lý tín dụng

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các đơn vị liên quan cùng Khối; Các chi nhánh (Giám đốc chi nhánh, Giám đốc BBC, Giám đốc khách hàng bán lẻ), các bộ phận liên quan thuộc Khối BB/WB/RGB, Quản trị rủi ro, Pháp chế (phát triển sản phẩm khách hàng doanh nghiệp/ bán lẻ, chính sách tín dụng, quản trị rủi ro, kế toán tài chính, kế hoạch tổng hợp, xử lý nợ, quản trị nguồn nhân lực...), khối GTS, Văn phòng chuyển đổi (TO), các bộ phận liên quan khác trong từng thời kỳ.

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

• Tốt nghiệp đại học (Ưu tiên đại học Tài chính ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật hoặc lĩnh vực liên quan). Ưu tiên trình độ trên đại học
• Am hiểu tổ chức: hiểu biết về cơ cấu tổ chức của CCP và mối tương tác/phối hợp giữa các bộ phận (trong and ngoài) đơn vị để xử lý giao dịch; am hiểu quy trình vận hành hệ thống tín dụng và cơ chế ban hành các văn bản nghiệp vụ liên quan
- Có nhận thức chung nhất định về ngân hàng: giá trị cốt lõi, mục tiêu, tầm nhìn
- Có kinh nghiệm về sản phẩm của đơn vị:nắm rõ các phảm phẩm dịch vụ mà đơn vị đang cung cấp cũng như cam kết SLA cho các giao dịch đó.
- Có kinh nghiệm về quy trình/quy đinh:nắm rõ các quy trình/quy định liên quan đến kiểm soát tín dụng; nắm rõ được các cách thức/nguyên tắc xử lý các nghiệp vụ phát sinh
- Có kinh nghiệm áp dụng kiến thức vào việc kiểm soát hồ sơ tín dụng, sử dụng thông thạo các phần mềm máy tính như: MS, Word, ...; và soạn thảo văn bản.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động tín dụng

Liên hệ: Ms Phương - 0969 154 449 - phuongnth22@techcombank.com.vn

Nộp hồ sơ ngay »