Chia sẻ Việc làm này
Nộp hồ sơ ngay »
14-09-2022

Chuyên viên Tiếp thị Kỹ thuật số (40000585)

Danh mục: 
Marketing

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí:
- Phát triển các hoạt động tiếp thị số của Techcombank nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, hình ảnh thương hiệu và trải nghiệm tiếp thị số của khách hàng.
- Đảm bảo vận hành, triển khai, giám sát và đo lường các hoạt động tiếp thị kỹ thuật số đúng kế hoạch trên các kênh tiếp thị.

Trách nhiệm chính (1)

1. Xây dựng khung quản lý, quy trình và quản lý hiệu quả của các hoạt động tiếp thị kỹ thuật số
- Hỗ trợ xây dựng khung quản lý các hoạt động tiếp thị kỹ thuật số của Khối Tiếp thị và các đơn vị toàn ngân hàng: hiệu quả, ngân sách, tuân thủ quy chuẩn hướng dẫn.
- Xây dựng quy trình triển khai và kiểm soát tiếp thị kỹ thuật số.
- Xây dựng và quản lý ngân sách cho hoạt động của bộ phận.
- Đào tạo và hướng dẫn kiến thức tiếp thị số định kỳ.
- Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu online/tiếp thị kỹ thuật số để phân tích đưa ra quyết định kịp thời.
- Hỗ trợ xây dựng quy trình phối hợp thực hiện tiếp thị kỹ thuật số trên toàn hàng.
- Quản trị việc thực thi hoạt động tiếp thị trên kênh trực tuyến dựa trên chiến lược, kế hoạch tiếp thị được định hướng bằng thông tin về sự am hiểu khách hàng một cách đa chiều từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau cho đơn vị Thương hiệu (Brand Marketing) và Tiếp thị bán lẻ (Retail Marketing).
- Hỗ trợ xây dựng khung báo cáo/khung chương trình/khung cơ chế đo lường hiệu quả chiến dịch cho các kênh trực tuyến.
- Xây dựng khung báo cáo định kỳ về hiệu quả thực hiện chương trình, chiến dịch tiếp thị.
2. Hỗ trợ cho các hoạt động của Brand/Thương hiệu and Retail Marketing trên các kênh tiếp thị số
- Xây dựng and triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông liên tục trên kênh kỹ thuật số bao gồm tần suất thực hiện, đối tượng mục tiêu, các kênh phù hợp and ngân sách.
- Quản trị tần suất tiếp cận and tối ưu hóa các nguồn lực truyền thông kỹ thuật số trên môi trường kỹ thuật số. Ví dụ: Email, Website, Fanpage, Search…
- Tham gia với các bộ phận liên quan xây dựng những công cụ thu thập dữ liệu về hành vi khách hàng trên các kênh truyền thông kỹ thuật số.
- Tìm kiếm những xu hướng kỹ thuật số mới trên thị trường và đề xuất giải pháp phát triển, mỡ rộng và đa dạng hoá kênh tiếp thị kỹ thuật số.
- Đảm bảo chương trình, chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số được đo lường bằng những chỉ số phù hợp đồng nhất với các chỉ tiêu kinh doanh.
- Quản trị việc liên tục tối ưu hóa hiệu suất chương trình, chiến dịch tiếp thị kỹ thuất số dựa trên khung quản lý hiệu suất: i) thiết lập tiêu chí đánh giá, ii) thử nghiệm, iii) theo dõi, iv) đánh giá và v) điều chỉnh.
3. Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Khối Tiếp thị và/hoặc Giám đốc cao cấp Quản lý tiếp thị kỹ thuật số phân công.

Trách nhiệm chính (2)

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các đối tác cung cấp dịch vụ cho TCB về mảng media & digital marketing services, KOLs, online communities…

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Bằng cấp
- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại hoặc tương đương
Kinh nghiệm chuyên môn
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị và truyền thông, trong đó có 02 năm làm Tiếp thị kỹ thuật số.
- Đã từng làm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc trong các công ty đa quốc gia là một lợi thế.
Ngoại ngữ
- Tiếng Anh đạt trình độ theo quy định dành cho vị trí

Nộp hồ sơ ngay »