Nộp hồ sơ ngay »
1 thg 12, 2023

Giám đốc Cao cấp Quản lý danh mục và nguồn lực (40001131)

Danh mục:  Technology Division
Quản lý dự án

Mục tiêu

Người đảm nhiệm vị trí:
- Chịu trách nhiệm chung về việc triển khai các dự án công nghê chiến lược, nhằm đảm bảo mục tiêu chiến lược của ngân hàng;
- Đảm bảo sự thống nhất của các dự án Đầu tư CNTT với lộ trình chiến lược CNTT, chiến lược kinh doanh và kế hoạch đầu tư
- Xây dựng và đổi mới các quy trình, hướng dẫn vận hành, tiến tới áp dụng phương pháp Agile trong các hoạt động trong Khối CN

Trách nhiệm chính (1)

Quản trị và điều hành công việc:
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch công nghệ hàng năm, đánh giá mức độ ưu tiên của các sáng kiến, dự án công nghệ;
- Xây dựng năng lực quản lý danh mục, bao gồm kiểm soát tiến độ, chất lượng dự án, theo dõi ngân sách. Thiết lập công cụ và hệ thống báo cáo về tình trạng các dự án
- Xây dựng năng lực quản trị dự án bao gồm lập kế hoạch, xác định nguồn lực, tài chính, xác định điểm năng lực công nghệ trọng tâm theo đặc thù dự án, quản lý kỳ vọng từ người dùng/nhà tài trợ, quản lý tiến độ, rủi ro, kế hoạch truyền thông, quản lý thành viên dự án và sự phụ thuộc (nếu có).
- Xây dựng năng lực agile phục vụ dự án và lan tỏa agile ra các đơn vị khác trong Ngân hàng
- Xây dựng phát triển đội ngũ quản lý dự án với kỹ năng tương đương khu vực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nguồn lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV,…), đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
- Xây dựng quy trình quản lý dự án
- Chịu trách nhiệm quản trị chung cho công tác triển khai các dự án công nghệ, đảm bảo các dự án được triển khai theo đúng timeline, scope và budget. Trực tiếp tham gia chỉ đạo dự án khi cần thiết.
- Báo cáo định kỳ cho Giám đốc Khối Công nghệ và các cấp lãnh đạo về tình hình sức khỏe các dự án.

Trách nhiệm chính (2)

Quản trị rủi ro và tuân thủ:
- Chịu trách nhiệm về việc xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về các hoạt động quản lý dự án.
- Kiểm soát và đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn đã ban hành.
- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình hoạt động, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro.
- Chỉ đạo và hướng dẫn Quản lý dự án trong việc nhận diện, quản lý các vấn đề, rủi ro trong dự án.

Trách nhiệm chính (3)

QUẢN LÝ CON NGƯỜI
- Giám sát việc lập và thực thi kế hoạch nguồn lực (định biên & chi phí) tại bộ phận
- Thu hút, tiếp nhận và giữ chân nhân tài phù hợp với văn hóa tổ chức;
- Thiết lập và truyền thông KRA/KPI, mục tiêu, kế hoạch hành động, kỳ vọng và kết quả của bộ phận và cá nhân đến cấp báo cáo trực tiếp;
- Quản lý hiệu quả công việc của bộ phận và cung cấp phản hồi thường xuyên (theo chu kỳ quản lý hiệu quả công việc hàng năm);
- Xác định yêu cầu năng lực và tạo điều kiện cho việc phát triển năng lực của thành viên nhóm thông qua đánh giá năng lực, đào tạo trong công việc, huấn luyện và phản hồi, mentoring,v.v.;
- Tạo động lực và ghi nhận những đóng góp của các thành viên trong nhóm nhằm đạt được mục tiêu chung;
- Nhận diện nhân tài và theo dõi quá trình phát triển năng lực và thăng tiến nghề nghiệp của nhân tài tại bộ phận;
- Làm gương và thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp tại bộ phận;
- Hiểu và truyền thông các chế độ đãi ngộ liên quan đến các thành viên tại bộ phận.

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Khối

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Các giám đốc mảng thuộc đơn vị chức năng

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các bộ phận nội bộ Khối và các Khối khác trong ngân hàng

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các cơ quan nhà nước (ngân hàng nhà nước, cục công nghệ … ); các đối tác bên ngoài Ngân hàng

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Bằng cấp:
- Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính/ kinh tế / ngân hàng/ quản trị kinh doanh/ khoa học máy tính
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Cấp độ 3 (TOEIC = 650 - 699) / hoặc theo quy định của TCB từng thời kỳ
Kinh nghiệm:
- Sở hữu chứng chỉ Chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý Dự án (PMP / Prince 2)
- Chứng nhận PgMP (ưu tiên)
- Kinh nghiệm tối thiểu 15 năm trong quản lý dự án chuyên môn và 10 năm lãnh đạo
- Kiến thức về hệ thống CNTT
Kiến thức và / hoặc kinh nghiệm về hệ thống ngân hàng (Các hệ thống quan trọng như Core banking, ngân hàng điện tử, kho bạc, kho dữ liệu, thanh toán, v.v.)
- Nắm vững các phương pháp và thực hành quản lý CNTT tiên tiến như ITIL, COBIT
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, hoặc theo quy định của TCB từng thời kỳ

Nộp hồ sơ ngay »