Chia sẻ Việc làm này
Nộp hồ sơ ngay »
06-08-2022

Giám đốc Cao cấp Khoa học Sáng tạo và AI Lab (0827)

Danh mục:  Khối Dữ liệu và Phân tích
Dữ liệu & Phân tích

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí có vai trò:
- Thúc đẩy nghiên cứu hàng đầu về các thuật toán và trường hợp sử dụng AI mới nổi, đồng thời cộng tác với các phòng thí nghiệm ngang hàng để tạo ra cơ sở hạ tầng hệ thống cho các ứng dụng có tác động cao vào hệ thông ứng dụng của ngân hàng.
- Vai trò lãnh đạo này thúc đẩy sự lãnh đạo tư tưởng của TCB trong các lĩnh vực AI và để chuyển các đổi mới của AIL thành các sản phẩm có ý nghĩa trong phạm vi hoạt động cả ngân hàng

Trách nhiệm chính (1)

- Xây dựng đội ngũ và năng lực
- Xây dựng và quản lý đội ngũ nhà phân tích and khoa học dữ liệu; thiết lập các yêu cầu rõ ràng, mức độ thâm niên, sơ đồ đánh giá
- Tăng cường khả năng phân tích nâng cao cho ngân hàng: giới thiệu công nghệ hiện đại, điện toán đám mây phân tán, ML, DL;
- Thiết lập KPI bằng số liên quan đến giá trị doanh nghiệp, tất cả sản lượng được đo lường và một phần của cá nhân có thể phân phối theo thâm niên
-Thiết lập văn hóa đội ngũ doanh nhân, theo hướng công nghệ và dữ liệu, hệ thống phân cấp phẳng; ý tưởng và sự đổi mới là tiêu chuẩn giữa tất cả các thành viên

Trách nhiệm chính (2)

- Hợp tác với doanh nghiệp và tạo ra sản phẩm dữ liệu
- Xây dựng các mối quan hệ bền vững bên trong và bên ngoài tập trung vào đổi mới và thúc đẩy các sản phẩm phân phối
- Hợp tác nhanh chóng với doanh nghiệp để xác định, phát triển và thực thi các sản phẩm dữ liệu và các trường hợp sử dụng AI
- Chuyển chiến lược và mục tiêu kinh doanh thành các yêu cầu dữ liệu và phục vụ với các giải pháp mới, hiện đại
- Truyền bá tầm quan trọng của các sản phẩm dữ liệu mạnh mẽ và sự đổi mới với các đối tác bên trong và bên ngoài; giúp thiết lập văn hóa theo hướng dữ liệu

Trách nhiệm chính (3)

- Quản lý và thúc đẩy các dự án thành công:
- Đội mũ sản phẩm, thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa kinh doanh và phân tích, tâm lý định hướng dịch vụ, KPI đi đầu
- Thiết lập đội, thực hiện quản lý dự án nhanh nhẹn, dịch các yêu cầu thành các nguồn cung cấp lại; các dự án có cùng KPI với doanh nghiệp

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ chuyên ngành khoa học máy tính hoặc khoa học tự nhiên / số
- Hơn 12 năm kinh nghiệm trong Khoa học dữ liệu và Máy học / AI
- Có 8+ năm kinh nghiệm quản lý
- Có kinh nghiệm đổi mới sản phẩm dữ liệu
- Yêu cầu về trình độ tiếng Anh theo chính sách của Techcombank.
- Kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc thúc đẩy các dự án AI / ML quy mô lớn, hòa nhập một nền văn hóa mới và cách thức làm việc mới
- Đã chứng minh kinh nghiệm trong quản lý dự án nhanh nhẹn
- Có kinh nghiệm về Phát triển Agile các sản phẩm khoa học dữ liệu
- Có kinh nghiệm trong phòng thí nghiệm AI hàng đầu
- Có kinh nghiệm phát triển các sản phẩm và giải pháp ML cung cấp qua các kênh kỹ thuật số
- Kiến thức vững chắc và hiểu biết về các xu hướng đổi mới và kỹ thuật số mới nhất trong bối cảnh công nghệ tài chính / ngân hàng
- Hiểu các vai trò mới và đang nổi lên để thúc đẩy sự đổi mới của AI với các con đường sự nghiệp liên quan
- Có kiến thức về giải pháp thanh toán và ngân hàng AI sáng tạo hiện có và mới nổi
- Có kiến thức về các công nghệ kỹ thuật số và AI hiện có và mới nổi

Nộp hồ sơ ngay »