Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này
Nộp hồ sơ ngay »
26-03-2021

Chuyên viên cao cấp phát triển và Vận hành ứng dụng

Danh mục:  Khối công nghệ
Công nghệ

Mục tiêu

1. Phát triển ứng dụng: Trực tiếp thực hiện thiết kế, phát triển các ứng dụng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh doanh, quản lý của ngân hàng.
2. Vận hành ứng dụng: Trực tiếp thực hiện các hoạt động giám sát, xử lý các sự cố, đảm bảo các ứng dụng vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, quản lý của ngân hàng.
3. Hỗ trợ người dùng: Trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ

Trách nhiệm chính (1)

1. Trách nhiệm trong phát triển các ứng dụng:
- Thiết kế chi tiết ứng dụng.
- Lập trình ứng dụng.
- Kiểm thử ứng dụng.
- Đóng gói phát triển để chuyển giao cho đơn vị triển khai.
- Xây dựng các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu.
2. Trách nhiệm trong vận hành các ứng dụng:
- Thực hiện các công việc vận hành thông thường: Giám sát hệ thống, chạy các job/service hàng ngày, khóa ngày, khóa tháng, khóa năm.
- Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện archive, kiểm thử dự phòng, restoration test, kiểm thử các bản vá nâng cấp.
- Quản lý, cập nhật CMDB cho cấu hình tầng ứng dụng.
- báo cáo tình trạng hệ thống.
- Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống.
3. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
- Hỗ trợ mức L2, L3 với các yêu cầu được phân công.
4. Các trách nhiệm khác:
- Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
- Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
- Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Trách nhiệm chính (2)

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc phát triển, vận hành và Tư vấn nghiệp vụ (DEV-Ops Manager)/ Giám đốc phát triển và vận hành ứng dụng giải pháp….

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các đơn vị chức năng trong IT, các bộ phận nghiệp vụ của các khối, CN/PGD.

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các bộ phận liên quan của NHNN, các đối tác cung cấp các giải pháp ứng dụng.

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

1 Bằng cấp
Tốt nghiệp loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử viễn thông tại các trường Đại học thuộc khối khoa học kỹ thuật như: Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia…. hoặc chương trình lập trình viên Quốc tế
2. Kiến thức chuyên môn
Am hiểu, nắm vững qui trình phát triển phần mềm. Khả năng lập trình mức cơ bản với một hoặc nhiều ngôn ngữ.
Khả năng lập trình thành thạo, với các module phức tạp.
Hiểu biết về các chuẩn message và các cơ sở dữ liệu.
Am hiểu một hoặc nhiều các giải pháp ứng dụng dùng trong ngân hàng.
Am hiểu các công tác vận hành ứng dụng, các rủi ro trong công tác vận hành ứng dụng.
3. Kinh nghiệm
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT: 6+ năm
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lập trình, ưu tiên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: 6+ năm
Kinh nghiệm làm việc trong vận hành ứng dụng, ưu tiên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: 6+ năm
4. Ngoại ngữ
Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh, tương đương TOEIC tổi thiểu 500 điểm

Nộp hồ sơ ngay »