Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này
Nộp hồ sơ ngay »
10-06-2021

Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro hoạt động

Danh mục:  Khối quản trị rủi ro
Quản trị rủi ro

Mục tiêu

1. Thực hiện chức năng giám sát, phân tích, báo cáo các hoạt động đánh giá và kiểm soát rủi ro hoạt động toàn hàng nhằm mục đích ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro hoạt động.
2. Định hướng, tư vấn các dịch vụ và chương trình của QTRRHD, đảm bảo các chính sách, tiêu chuẩn, và phương pháp luận của RRHD được thực hiện một cách
thống nhất và hiệu quả.

Trách nhiệm chính (1)

1) Đào tạo nghiệp vụ đánh giá và kiểm soát RRHĐ cho các chuyên viên kiểm soát RRHĐ mảng nghiệp vụ được giao.
2) Chịu trách nhiệm điều phối nhóm triển khai kế hoạch đánh giá rủi ro hoạt động (trong mảng nghiệp vụ được giao) thông qua:
3) Tổng hợp danh sách các rủi ro liên quan từ các nguồn thông tin nội bộ và bên ngoài;
- Kiểm soát, đánh giá rủi ro hoạt động đầy đủ, hiệu quả đối với các hoạt động nghiệp vụ và các tiểu loại rủi ro hoạt động của ngân hàng được phân công phụ trách
- Rà soát kiểm tra quá trình tác nghiệp định kỳ, giám sát từ xa toàn hàng nhằm phát hiện, ngăn ngừa rủi ro và đảm bảo chất lượng kiểm soát;
- Đề xuất thiết lập và triển khai cơ chế rà soát các quy trình hoạt động nhằm phát hiện các RRHĐ
- Giám sát các chương trình đánh giá rủi ro hoạt động;
- Cơ chế theo dõi hoạt động khắc phục các điểm rủi ro còn tồn tại;
- Duy trì thư viện báo cáo phân tích nguyên nhân gốc rễ của rủi ro phát sinh và biện pháp phòng ngừa rủi ro;
4) Phối hợp với các đầu mối quản trị rủi ro hoạt động của các đơn vị toàn hàng hỗ trợ triển khai các công cụ kiểm soát RRHĐ và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan RRHĐ của đơn vị như: sự kiện tổn thất, lỗi sau giao dịch, các cuộc họp định kỳ về rủi ro hoạt động của đơn vị, đào tạo về rủi ro hoạt động và kiểm soát cho CBNV thuộc đơn vị…
5) Đóng vai trò tư vấn hỗ trợ toàn hàng trong việc giải quyết các vấn đề rủi ro hoạt động phát sinh nhằm nâng cao chất lượng xử lý nghiệp vụ.
6) Báo cáo trực tiếp lãnh đạo mảng nghiệp vụ các rủi ro sau đánh giá, tư vấn hỗ trợ giải quyết các vấn để rủi ro hoạt động, đề xuất các biện pháp khắc phục phòng ngừa.
7) Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các quy trình/hướng dẫn về nghiệp vụ liên quan.
8) Tham gia các hoạt động nhằm thúc đẩy nhận thức về văn hóa quản trị rủi ro hoạt động.
9) Cập nhật kiến thức về quản trị RRHĐ theo các thông lệ tốt nhất, các bài học của ngân hàng khác liên quan đến RRHĐ, truyền thông đến các bên có liên quan, đề xuất các biện pháp cần thiết phòng tránh và giảm thiểu RRHĐ.
10) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo.

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Trực tiếp: Giám đốc Kiểm soát RRHĐ toàn hệ thống
Gián tiếp: 0

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các khối kinh doanh, các khối hỗ trợ, Các đơn vị có chức năng kiểm soát, kiểm toán nội bộ

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Kiểm toán bên ngoài

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Có trình độ Đại học trở lên các ngành kinh tế có liên quan (tài chính ngân hàng, ngoại thương, kiểm toán, kế toán, luật). Ưu tiên trình độ trên đại học các ngành kinh tế liên quan

- Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm ngân hàng trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chuyên môn.

- Tiếng Anh: TOEIC: 550-649

- Nắm vững các nguyên tắc quản lý và kiểm soát RRHĐ

- Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu, tổng hợp về các mảng hoạt động (Operations) ngân hàng

Nộp hồ sơ ngay »