Chia sẻ Việc làm này
Nộp hồ sơ ngay »
17-09-2022

Chuyên viên Dịch vụ thanh toán lương thưởng và thuế (40000440)

Danh mục:  Human Resources Management
Nhân sự

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí có trách nhiệm:
-Thực hiện đầy đủ, chính xác đạt chất lượng các công việc nghiệp vụ tiền lương và thuế thuộc Dịch vụ Nhân sự , Khối QTNNL

Trách nhiệm chính (1)

1. Mảng Chi trả tiền lương (phạm vi toàn hệ thống TCB và các Cty con)
- Thực hiện tính toán và làm thủ tục thanh toán các khoản lương/ thù lao/phí tư vấn/phí cộng tác viên… hàng tháng.
- Thực hiện làm thủ tục thanh toán lương kinh doanh bổ sung/thưởng hàng tháng theo đề nghị của các đơn vị, lương kinh doanh cuối năm
- Thực hiện tính toán và làm thủ tục thanh toán chế độ cho CBNV chấm dứt HĐLĐ.
- Lập các báo cáo liên quan và các báo cáo khác theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Dịch vụ Nhân sự.

Trách nhiệm chính (2)

2. Mảng Thuế (phạm vi toàn hệ thống TCB và các Cty con)
- Hướng dẫn hồ sơ và làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân, giảm trừ gia cảnh
- Viết và quản lý biên lai khấu trừ thuế TNCN
- Tổng hợp, quản lý số liệu thuế TNCN hàng tháng
- Báo cáo thuế TNCN năm

Trách nhiệm chính (3)

3. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Chi trả lương và thuế.

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc thanh toán lương thưởng và thuế

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Không có

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

CBNV toàn hệ thống; Bộ phận Kế toán Hội sở;

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Cơ quan Thuế

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm chuyên môn
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự
- Am hiểu tổ chức, hệ thống, chính sách, dịch vụ của Khối QTNNL và toàn hàng
Bằng cấp
- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành kinh tế, quản trị nhân lực hoặc các ngành có liên quan
- Ngoại ngữ (Tiếng anh) – phù hợp quy định của TCB

Nộp hồ sơ ngay »