Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này
Nộp hồ sơ ngay »
31-03-2021

Chuyên viên Chính sách, công cụ và báo cáo quản trị rủi ro gian lận

Danh mục:  Khối quản trị rủi ro
Quản trị rủi ro

Mục tiêu

Xây dựng và triển khai các chính sách, công cụ, phương thức và báo cáo quản trị rủi ro gian lận

Trách nhiệm chính (1)

- Tham gia xây dựng và triển khai chính sách, công cụ, phương thức QTRR gian lận (đo lường, kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro gian lận).
- Đề xuất và phối hợp với đơn vị QTRR hoạt động xây dựng các chính sách, quy trình hướng dẫn rủi ro gian lận.
- Đào tạo, truyền thông cách thức thực hiện, triển khai chính sách, công cụ QTRR gian lận.
- Thực hiện các báo cáo QTRR gian lận theo yêu cầu.
- Các chức năng, nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Xây dựng chính sách, công cụ, phương thức và báo cáo quản trị rủi ro gian lận.

Trách nhiệm chính (2)

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Trực tiếp: Giám đốc chính sách, công cụ và báo cáo quản trị rủi ro gian lận
Gián tiếp: 0

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Trực tiếp: Không có
Gián tiếp: 0

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các Khối kinh doanh/Khối hỗ trợ/đơn vị trong ngân hàng

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các chuyên gia/đơn vị tư vấn/kiểm toán, Ngân hàng nhà nước

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến kinh tế/tài chính, ngân hàng/ngoại thương/kiểm toán/luật
Tối thiểu 6 năm KN ngân hàng
TOEIC: 550
- Am hiểu hệ thống TCB
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của đơn vị/bộ phận
- Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị/bộ phận

Nộp hồ sơ ngay »